Gemeente Gemeente Lennik

Buzzy Pazz of Omnipas ‘Vervoergarantie' (VG)

Mensen met een leefloon, inkomensgarantie en ouderen met een gewaarborgd inkomen kunnen tegen verminderde prijs een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoergarantie (VG) voor 12 maanden kopen. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

Ook jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen of asielzoekers kunnen een VG-abonnement krijgen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een Buzzy Pazz of Omnipas aan verminderd tarief als u:

 • recht hebt op het leefloon of gelijkgesteld bent door
  • inwonende schoolgaande kinderen, minderjarig of meerderjarig
  • inwonende ouders
  • personen met wie de gerechtigde een gezin vormt, voor zover hun inkomsten meegerekend werden.
 • recht hebt op het equivalent leefloon
 • in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijft.
 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) ontvangt
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt.

Hoe aanvragen

 • Persoon die het leefloon (of equivalent ervan) krijgt of die verblijft in een lokaal opvanginitiatief.
  De Lijn stuurt u een overschrijvingsformulier op basis van een bestand met rechthebbenden dat ze ontvangt van de instellingen in kwestie. Na betaling ontvangt u uw VG-abonnement.

 • Oudere met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie.
  U hebt het attest nodig dat afgeleverd wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen om het VG-abonnement aan te vragen, aan het loket van een Lijnwinkel of door uw aanvraag op te sturen naar De Lijn.

 • Asielzoeker.
  Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) of het Rode Kruis vragen het VG-netabonnement aan. U krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn. Na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel ontvangt u uw abonnement.

 • Jongere in Begeleid Zelfstandig Wonen.
  U kunt dit VG-abonnement alleen aanvragen via de dienst Bijzondere Jeugdzorg. U krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn. Na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel ontvangt u uw abonnement.

Kostprijs

Kost

Een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoergarantie (VG) kost 46 euro voor 1 jaar.

Uitzonderingen

In tegenstelling tot de gewone Buzzy Pazz of Omnipas, betaalt de Lijn niets terug in geval van opzegging.