Gemeente Gemeente Lennik

Signalisatieplan

Wat

Wanneer je een aanvraag indient voor een signalisatievergunning (inname openbaar domein), moet je steeds een signalisatieplan toevoegen bij je online aanvraag in Eagle. Als je enkel en alleen een parkeerverbod aanvraagt, hoef je dit niet te doen.

Op een signalisatieplan geef je weer waar de inname exact is gelegen. Ook dienen alle verplichte verkeersborden opgenomen te worden.

Een handleiding hoe je een correct signalisatieplan opmaakt vind je onderstaand deze pagina.

 

Voorwaarden

Alle verplichte signalisatie moet worden geplaatst volgens het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Signalisatieplannen

Welke signalisatie dat je moet plaatsen, is afhankelijk van de maximum toegelaten snelheid op de openbare weg waar het werk wordt uitgevoerd en welk gedeelte van het openbaar domein je wenst in te nemen (rijweg, fietspad, voetpad, berm,...). Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende situaties.

 

Opgelet! Deze signalisatieplannen kunnen enkel worden gebruikt als leidraad en moeten steeds worden getoetst aan de werkelijke situatie.

 

Werken van de 2e categorie 

Werken van de 2e categorie zijn werken van langere duur op openbare weg waar maximale snelheid >50 km/u en ≤90 km/u bedraagt.

 

Werken van de 3e categorie

Werken van de 3e categorie zijn werken van langere duur op openbare weg waar maximale snelheid ≤50 km/u bedraagt.

 

Werken van de 4e categorie

Werken van de 4e categorie zijn werken buiten de rijbaan, maar die een gevaar betekenen voor de voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

 

Werken van de 5e categorie

Werken van de 5e categorie zijn werken waarbij enkel overdag en bij goede zichtbaarheid wordt gewerkt.

 

Werken van de 6e categorie

Werken van de 6e categorie zijn mobiele werken of  vanwege hun veelvuldig stilstaan voor het uitvoeren van werken slechts kortstondig het verkeer hinderen.

 

Signalisatie van containers