Gemeente Gemeente Lennik

Psychosociale hulp

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Hoe aanvragen

 • Neem contact op met uw maatschappelijk werker.
 • De maatschappelijk werker zal u inlichten en/of adviezen geven waarmee u op weg kan.
 • Voor specifieke problemen kan u doorverwezen worden naar andere diensten.

wat

De psychologe van het OCMW luistert en helpt alles op een rijtje te zetten om een oplossing te zoeken met alle respect voor de individuele vrijheid bij intra-psychische en inter-relationele problemen zoals:

 • relatie- en gezinsproblemen
 • seksuele problemen 
 • verslavingsproblematiek
 • sociaal onaangepast gedrag
 • echtscheidingsproblemen
 • ziekteverwerkingsprocessen
 • moeilijke rouwverwerking
 • ...

Het hoeven echter geen zware problemen te zijn, ook met eenvoudige vragen kan je bij de dienst psychologische begeleiding terecht.

Voor specifieke problemen kan de psychologe jou doorverwijzen worden naar andere diensten.

kostprijs

€ 5,00 per begeleidingsmoment
Sociaal tarief kan bij individuele beslissing vastgesteld worden door het Vast Bureau.