Gemeente Gemeente Lennik

Onze begraafplaatsen in beeld

Het gemeentebestuur heeft vorig jaar fors geïnvesteerd in de ontruiming van haar kerkhoven.

Naast het creëren van vrije begraafplaatsen was en is het nog steeds de bedoeling om de kerkhoven stap voor stap te verfraaien en deze op termijn om te toveren tot aangename, groene en serene rustplaatsen voor zowel onze overledenen als hun familie/bezoekers.

In een eerste fase werden de ontruimde delen ingezaaid met gras en werden de moeilijk te bereiken plaatsen tussen de zerken voorzien van sedum (vetkruid). Een groen alternatief ter vervanging van de grijze kiezels, die onze kerkhoven al zo lang zo troosteloos maakten, maar ook een oplossing om de onkruidgroei zoveel mogelijk onder controle te houden zonder gebruik te maken van pesticiden.

Wij zijn er ons echter van bewust dat op bepaalde tijdstippen van het jaar het onkruid, ook ruigtekruid genaamd, zodanig welig tiert dat onze onderhoudsdiensten er niet in slagen om de onkruidwoede op een ecologische en duurzame wijze te bestrijden. Op die momenten hebben onze kerkhoven inderdaad een minder nette uitstraling.

Daarom vragen wij onze inwoners/bezoekers hiervoor begrip op te brengen en ons een handje te helpen door het ruigtekruid rond  het graf van hun dierbare in de mate van het mogelijke zelf te verwijderen en de zerk niet meer te kuisen met bleekwater. Er bestaan voldoende ecologische alternatieven die zowel het gras als het sedum (vetkruid) sparen van verbranding.

In dit kader vraagt het gemeentebestuur ook om geen bloempotten meer te planten voor of naast de zerken. Om tijdens de Allerheiligen-periode het omvallen van de potten met chrysanten te vermijden, zal het gemeentebestuur vanaf vrijdag 25 oktober gratis chrysantenhouders ter beschikking stellen aan de ingang van elk kerkhof. Deze chrysantenhouders blijven evenwel eigendom van de gemeente en mogen het kerkhof niet verlaten.

Verder worden op elk kerkhof, naast de gangbare “(bleek)water bussen”, ook een aantal kleinere gieters voorzien voor die mensen, die een gieter handiger vinden.

Het gemeentebestuur heeft de uitdrukkelijke wens om van de begraafplaatsen op termijn mooie en serene rustplaatsen te maken met veel groen. Wij rekenen dan ook op de respectvolle medewerking van onze burgers om dit doel te bereiken.

Alvast bedankt !