Gemeente Gemeente Lennik

Project : Herinrichting van de Markt

De gemeente wil een plek creëren op de markt waar “verblijven” centraal staat. Inwoners en bezoekers van Lennik moeten hier kunnen genieten van het uitzicht en even uitblazen of sociale contacten leggen. Om deze aangenamere plek te creëren verdwijnen de dwarsparkeerplaatsen langs de gewestweg en wordt de ruimte ter hoogte van de ‘fonteintjes’ heringericht.

De ruimte, die wordt heringericht, wordt omzoomd met 2 langshagen en een dubbele bomenrij. Tussen de bomenrijen en de hagen worden 2 tafels met zitbanken geplaatst.

De nieuwe inrichting moet voor een hogere en minder stenige belevingswaarde zorgen dan de huidige fonteintjes, die verdwijnen. Het centrum van Lennik wordt hierdoor aantrekkelijker en meer op mensenmaat. Met deze inrichting wordt een duidelijk verblijfsgebied afgebakend voor voetgangers en passanten en wordt de (te) nadrukkelijke aanwezige auto teruggedrongen.

Uitgevoerd :

  • 14 november 2018 : indiening omgevingsaanvraag
  • 16 & 18 december : participatietraject
  • 23 januari 2019 : aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard

Komende :

  • Toegankelijkheidsadvies - afwerking lastenboek 
  • Aanbesteding
  • Gunning
  • Uitvoering

Het volledig communicatierapport vind je hieronder: