Gemeente Gemeente Lennik

Project Collector Slagvijverbeek fase 2 - Aquafin project

Doel:

Het volledige project betreft de aanleg van een riolering die de verbinding maakt tussen 2 bestaande rioleringsstelsels. Hierdoor zal het vuile water van 3650 inwoners van Lennik in de toekomst ook afgevoerd en gezuiverd worden op de zuiveringsinstallatie van Sint Pieters Leeuw. Vandaag wordt dit vuile water van al deze inwoners nog geloosd in de Molenbeek. Wat natuurlijk zeer nefast is voor het milieu en de waterkwaliteit van de beek.

Het gaat hier om een 100% Aquafin project.

 

Betrokken straten:

- Gustaaf Van der Steenstraat

 Timing:

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden:

  • Fase 1: aanleg riolering tussen Donkerstraat en Gustaaf Van Der Steenstraat: 15/04 tot 17/06
  • Fase 2: aanleg riolering in de Gustaaf Van Der Steenstraat: 17/06 tot 12/07
  • Fase 3: aanleg riolering parallel aan de Gustaaf Van Der Steenstraat: 28/06 tot 26/08
  • Fase 4: aanleg van een pompstation tegelijkertijd met fase 3: 26/08 tot 25/10
  • Fase 5: aanleg riolering tussen Grote Vijverselenweg en Slagvijver: 28/10 tot 17/12
  • Het einde der werken is voorzien eind december 2019.

 

Bovenstaande planning is indicatief en kan aangepast worden omwille van weersverlet of andere onvoorziene omstandigheden. Fase 1 is ondertussen bijna afgerond. Voorafgaand aan de rioleringswerken zullen de nutsmaatschappijen langsheen het traject op bepaalde plaatsen hun leidingen verleggen om plaats te maken voor de nieuwe riolering.

 Vragen? Nuttige info?

Heeft u meer vragen, dan kan u de projectleider Steven De Greef van Aquafin bereiken via het nummer 03 450 45 45 of via steven.degreef@aquafin.be.

Zie ook: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/99246-collector-slagvijverbeek-fase-2