Gemeente Gemeente Lennik

Project Neerbuzingen

Lennik heeft een Gemeentelijk InvesteringsProject  (= GIP) voor de sanering van Neerbuzingen goedgekeurd en ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Doel:

De gemeente engageert zich om een saneringsproject uit te voeren zodat het afvalwater in deze zone wordt opgevangen en afgevoerd naar het waterzuiveringsstation van Sint-Pieters-Leeuw.  Dit GIP project zal afwaarts gecombineerd worden met een bovengemeentelijk project van Aquafin.

Hiernaast vind je een situeringsschets, dit is een indicatieve schets aangezien de studie nog maar net is opgestart. Het toont dus niet wat er zal uitgevoerd worden maar dient als schets om de subsidieaanvraag in te dienen en de studie te starten.

Betrokken straten:

- Hemelveldweg
- Busingenstraat
- Deel Opperbusingenstraat
- Deel Blok ter Vaart
- Deel Blok Ten Ham
- Deel Katteklauwstraat

Status project:

Studiewerken zijn opgestart.
Eind 2018 werd er gestart met een debietmeetcampagne. Op verschillende plaatsen werden in inspectieputten van het rioleringsstelsel monitors geplaatst alsook verschillende pluviometers. Deze informatie helpt om de nieuwe riolering te ontwerpen en knelpunten in kaart te brengen en op te lossen.

 Timing:

Uitvoering wordt verwacht in de periode 2021-2022 (onder voorbehoud).
Er dienen nog verschillende stappen ondernomen te worden:
- verdere studiewerken en opmaak plannen
- bezoek afkoppelingsdeskundige  bij alle betrokken woningen
- coördinatievergaderingen met de nutsmaatschappijen
- maken van proefsleuven
- informatieavond met bewoners
- subsidiedossier
- omgevingsvergunning
- opmaak latstenboek
- aanstellen aannemer 

 Vragen? Nuttige info?

Er kan nog geen antwoord gegeven worden op vragen over de exacte ligging, principe,... aangezien er nog geen plannen beschikbaar zijn.

Indien je nuttig info hebt voor de ontwerpers kan je dit altijd bezorgen aan de gemeente. De gemeente zorgt dat dit wordt toegevoegd aan het dossier. Dit geldt niet voor individuele aansluitingsproblemen want dit wordt opgenomen door de plaatsbezoeken van de afkoppelingsdeskundige .