Gemeente Gemeente Lennik

Project WarmNest

Via het project WarmNest kan je als eigenaar een leegstand pand laten renoveren en zal je huurinkomsten krijgen in plaats van belastingen te betalen. Klimaatpunt en 3Wplus bieden je gratis ontzorging bij het omvormen van je huis naar een energiezuinige sociale woning. Het maakt niet uit of het pand al lang of nog maar pas leegstaat. Ongeschikt verklaarde of onbewoonbare panden komen ook in aanmerking om als leegstaand pand te laten renoveren. Onder het motto minder leegstand en meer sociale woningen wil het project WarmNest je als eigenaar ontzorgen bij de renovatie op voorwaarde dat je je pand vervolgens sociaal verhuurt.

Meer info een voorwaarden op https://www.klimaatpunt.be/projecten/warmnest 

Interesse om van jouw pand weer een thuis te maken, contacteer ons : warmnest@klimaatpunt.be of 0468 56 92 60