Gemeente Gemeente Lennik

Lennik ondertekent beginselverklaring diervriendelijke gemeente

Lennik is verheugd de beginselverklaring "diervriendelijke gemeente" te mogen ondertekenen. Om dit label te krijgen, moet Lennik ernaar streven 14 diervriendelijke actiepunten te volbrengen.

Lennik tekent voor het label ‘diervriendelijke gemeente’.

 

Lokale besturen worden door de provincie Vlaams-Brabant gestimuleerd een diervriendelijk beleid te voeren. De provincie Vlaams-Brabant reikte het label ‘diervriendelijke gemeente’ eerder uit aan 41 Vlaams-Brabantse gemeenten. Lennik is blij deze lijst te mogen vervoegen.

Om het label ’diervriendelijke gemeente’ te krijgen, dient Lennik ernaar te streven 14 diervriendelijke actiepunten te volbrengen.

Met het ondertekenen van de beginselverklaring diervriendelijke gemeente, een manifest met het overzicht van de 14 pijlers geeft Lennik onder meer aan een schepen voor dierenwelzijn en minstens één contact dierenwelzijn binnen de politiezone aan te stellen, een zwerfkattenbeleid te voeren, samen te werken met een door Vlaanderen erkend dierenasiel, hondenlosloopweides te voorzien, huisdieren toe te laten in sociale woningen en serviceflats, de duivenpopulatie op een diervriendelijke manier in de perken, …

Naast deze pijlers streeft Lennik ernaar om ook in het reguliere beleid zoveel mogelijk rekening te houden met het welzijn van dieren.

Jaarlijks wordt de gemeente geëvalueerd om na te gaan of we het label mogen behouden. 

Gepubliceerd op vr 25 feb 2022