Gemeente Gemeente Lennik

Rechtspositieregeling

Elk lokaal bestuur dient te beschikken over een rechtspositieregeling. In de rechtspositieregeling voor het personeel van lokaal bestuur Lennik  komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de¬†verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

Deze rechtspositieregeling werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 februari 2015. De rechtspositieregeling is geldig voor zowel het gemeentepersoneel als het OCMW-personeel.