Gemeente Gemeente Lennik

Recyclagepark en afvalinzameling

Recyclagepark

Op aanbeveling van de provinciegouverneur wordt het dragen van een mondmasker op het recyclagepark verplicht. Vanaf dinsdag 28 juli zal elke bezoeker een mondmasker dienen te dragen op het recyclagepark. 

Sinds dinsdag 7 april is het recyclagepark gelegen langs de Brugstraat (hoek Ninoofsesteenweg) te 1670 PEPINGEN opnieuw open.

Gezien de actuele coronamaatregelen gelden er voor deze heropening ook verstrengde voorwaarden. De openingsuren van ons recyclagepark blijven behouden. Zo kan je er van dinsdag tot vrijdag terecht tussen 14-19 uur en op zaterdag tussen 10-17 uur. 

Kom alleen! Enkel bij het aanbieden van grote stukken waarbij je hulp nodig hebt om deze te lossen, zal een tweede persoon toegelaten worden.

Wat mag je gezien de coronamaatregelen wel en niet aanbieden?
Vanaf dinsdag 14 juli worden opnieuw alle afvalstoffen aanvaard in het recyclagepark.

  • Volgende fracties zijn toegestaan: KGA (klein gevaarlijk afval), AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), hout, papier & karton, grofvuil en tuinafval, aangevuld met 2 zakken gemengde plastics (plastic die nog niet in de PMD zak mag: folies en harde plastics van speelgoed, emmers, bloempotten,…), glas, metalen, autobanden, zuiver piepschuim, kurken, plastieken schroefdoppen, cellenbeton, bouw, sloopafval.
  • Vanaf dinsdag 14 juli kan er ook opnieuw asbest ingezameld worden op het recyclagepark Lennik/ Pepingen. Na een tijdelijke sluiting o.w.v. de COVID-19-maatregelen werden het recyclagepark terug geopend op 7 april. Voor de inzameling van asbestcement was dat nog niet het geval. De FFP2 en FFP3 mondmaskers die nodig zijn voor de veilige behandeling van asbestcement werden op de meeste plaatsen aan de zorgsector geschonken en voor particulieren gold er zelfs een verkoopverbod. Nu dat verbod opgeheven is, kan er vanaf 14 juli terug asbestcement aanvaard worden.

De algemene regel waarbij enkel essentiële verplaatsingen toegestaan zijn, blijven ook hier van kracht. Ga enkel naar het recyclagepark als het écht dringend nodig is. Kan het wachten, stel je bezoek dan uit.

Tenslotte wordt de werking op het recyclagepark ook aangepast. Zo dien je in je wagen te blijven zitten bij het aanschuiven. Een parkwachter zal voor het betreden van het recyclagepark reeds nakijken wat je wenst aan te bieden. Afvalstoffen die je niet kan afleveren, moeten opnieuw mee naar huis. Gezien men minimum 1,5 m afstand dient te houden, wordt het aantal wagens die tegelijk in het park mogen beperkt tot 3. De parkwachter zal je duidelijk aangeven wanneer je het park kan betreden. Wanneer een container vol is, zal je je afval een volgende keer opnieuw moeten aanbieden.

Is een bezoek aan het recyclagepark echt noodzakelijk, hou het dan veilig en wees hoffelijk. Indien de veiligheid in gedrang komt, zal het recyclagepark opnieuw gesloten worden.


Afvalinzameling

Na intern overleg bij Intradura is beslist dat de maatregelen van beperkte hoeveelheden afval voor de ophaling aan huis niet langer van kracht zijn vanaf maandag 11 mei. Je kan opnieuw alle afval aanbieden volgens de standaard regels van de afvalophaling: https://www.intradura.be/nl/hoe-aanbieden-aan-huis

Glasbollen en textielcontainers

Hol glas (flessen en bokalen) dien je net als vroeger in de glasbol te sorteren.

Ook hier geldt het algemene advies waarbij je niet-dringende zaken dient uit te stellen. Kom je toch buiten, respecteer dan de social distancing maatregelen en hou min 1,5 m afstand van andere personen.

De glasbollen en textielcontainers worden geledigd zoals voorzien.