Gemeente Gemeente Lennik

Recyclagepark en afvalinzameling

Recyclagepark
Dinsdag 7 april
opent het recyclagepark gelegen langs de Brugstraat (hoek Ninoofsesteenweg) te 1670 PEPINGEN opnieuw de deuren.

Gezien de actuele coronamaatregelen gelden er voor deze heropening ook verstrengde voorwaarden. De openingsuren van ons recyclagepark blijven behouden. Zo kan je er van dinsdag tot vrijdag terecht tussen 14-18 uur en op zaterdag tussen 10-17 uur. (Deze uurregeling is van kracht tot en met 30 april.) 

Kom alleen! Enkel bij het aanbieden van grote stukken waarbij je hulp nodig hebt om deze te lossen, zal een tweede persoon toegelaten worden.

Wat mag je gezien de coronamaatregelen wel en niet aanbieden?

  • Volgende fracties zijn toegestaan: KGA (klein gevaarlijk afval), AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), hout, papier & karton, grofvuil en tuinafval, aangevuld met 2 zakken gemengde plastics (plastic die nog niet in de PMD zak mag: folies en harde plastics van speelgoed, emmers, bloempotten,…).
  • Volgende fracties zijn niet toegestaan: glas, metalen, autobanden, zuiver piepschuim, kurken, plastieken schroefdoppen, asbest, cellenbeton, bouw, sloopafval en herbruikbare goederen.

De algemene regel waarbij enkel essentiële verplaatsingen toegestaan zijn, blijven ook hier van kracht. Ga enkel naar het recyclagepark als het écht dringend nodig is. Kan het wachten, stel je bezoek dan uit.

Tenslotte wordt de werking op het recyclagepark ook aangepast. Zo dien je in je wagen te blijven zitten bij het aanschuiven. Een parkwachter zal voor het betreden van het recyclagepark reeds nakijken wat je wenst aan te bieden. Afvalstoffen die je niet kan afleveren, moeten opnieuw mee naar huis. Gezien men minimum 1,5 m afstand dient te houden, wordt het aantal wagens die tegelijk in het park mogen beperkt tot 3. De parkwachter zal je duidelijk aangeven wanneer je het park kan betreden. Wanneer een container vol is, zal je je afval een volgende keer opnieuw moeten aanbieden.

Is een bezoek aan het recyclagepark echt noodzakelijk, hou het dan veilig en wees hoffelijk. Indien de veiligheid in gedrang komt, zal het recyclagepark opnieuw gesloten worden.


Afvalinzameling

De afvalinzameling van Intradura gaat onverminderd door. Bij capaciteitsproblemen krijgt de ophaling van restafval en gft voorrang op de andere fracties. In dat geval wordt ook prioriteit gegeven aan dichtbebouwde zones boven landelijke zones.

De afgelopen dagen merkt Intradura een duidelijke stijging van de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden. Vooral de excessen maken dat de druk op onze ophalers begint te vergroten.

Om ervoor te zorgen dat ze de huidige dienstverlening kunnen aanhouden, graag hierbij de regels in verband met de aan te bieden hoeveelheden die vanaf 30/03/2020 worden gehanteerd:
- Afvalstromen in zakken (restafval, pmd, gft): maximaal 3 zakken per adres
- Afvalstromen die los worden aangeboden (papier&karton, snoeihout): maximaal 0,5m³ per adres.

Glasbollen en textielcontainers
Hol glas (flessen en bokalen) dien je net als vroeger in de glasbol te sorteren.

Ook hier geldt het algemene advies waarbij je niet-dringende zaken dient uit te stellen. Kom je toch buiten, respecteer dan de social distancing maatregelen en hou min 1,5 m afstand van andere personen.

De glasbollen en textielcontainers worden geledigd zoals voorzien.