Gemeente Gemeente Lennik

Renovatie feestzaal Jo Baetens

De huidige feestzaal en cafetaria van de sporthal Jo Baetens zijn dringend aan renovatie toe.

De gemeente startte daarom met een renovatieproject in samenwerking met de intercommuncale Haviland.

Het project voorziet een nieuwe feestzaal met bar en keuken, een nieuwe cafetaria en een nieuwe polyvalente zaal.

Uitgevoerd:

  • Ontwerp klaar.
  • Bouwvergunning goedgekeurd.
  • Aanbestedingsdossier gepubliceerd.
  • Stopzetting procedure aanbesteding (te hoge prijzen).
  • Aangepast aanbestedingsdossier klaar en gepubliceerd voor indienen offertes.

Komende:

  • Gunning – aanstellen aannemer (maart 2019).
  • Start werken (april 2019).

Een presentatie van de plannen vind je hieronder.