Gemeente Gemeente Lennik

Renovatie gemeentehuis: een ideale gelegenheid om (nog meer) gebruik te maken van het thuisloket

Nu de werkzaamheden rond ons nieuwe gemeentehuis volop bezig zijn en onze diensten als gevolg hiervan ietwat gedecentraliseerd zijn, is het misschien het moment om ons thuisloket te gebruiken...

Het thuisloket is een mooie illustratie van het streven van de gemeente Lennik naar een optimale dienstverlening en een betere toegankelijkheid.

Wat is het thuisloket eigenlijk?

Via https://www.lennik.be/eloket kan je sinds 2016 als inwoner van Lennik heel wat zaken regelen vanuit je luie zetel.

Je kan zonder je te verplaatsen heel wat documenten in je mailbox ontvangen. Een uittreksel uit het strafregister, een attest van woonst, een bewijs van leven, ... het zijn maar enkele attesten die je met een aantal muisklikken rechtstreeks kan ontvangen. En deze dienst beperkt zich niet tot administratieve documenten... via het thuisloket kan je bijvoorbeeld ook een compostvat of een inname openbaar domein aanvragen.

Met het thuisloket zetten we maximaal in op online aanvragen. Deze service was eigenlijk al een eerste stap in onze transitie naar een meer digitale dienstverlening. In het nieuwe gemeentehuis zullen Lennikenaars in deze context ook gebruik kunnen maken van een digitaal inzageloket, waardoor aanvraagprocedures ongetwijfeld een stuk vlotter zullen verlopen.

Dat veel inwoners van Lennik wel degelijk hun weg hebben gevonden naar het thuisloket, mag blijken uit de 939 attesten die we in 2018 via het thuisloket hebben afgeleverd. In 2017 bedroeg dit aantal nog maar 265. Een stijging van maar liefst 354%.

Nu de werkzaamheden aan het nieuwe gemeentehuis het voor sommige mensen misschien wat moeilijker maakt om ons te vinden, is gebruik maken van het thuisloket allicht de ideale oplossing! En dat thuisloket pas perfect in onze visie van een grotere dienstbaarheid en van een klantvriendelijk en hedendaags administratief centrum, waar de inwoners offline en online hun aangelegenheden kunnen regelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.   

 

 

Gepubliceerd op di 19 mrt 2019