Gemeente Gemeente Lennik

RO - Rosweg 13

Bekendmaking - Aanvraag Omgevingsvergunning (afbraak bestaande bijgebouwen en bouwen van een nieuw bijgebouw) - Rosweg 13

Het dossier kan in het Sociaal Huis (Frans Vandersteenstraat 6) ingekeken worden aan het onthaal.