Gemeente Gemeente Lennik

RUP 'Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied'

Het RUP "Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied” heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Lennik. Het gaat om 24 woningen die volgens het gewestplan gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbare gebied.

De doelstelling van het RUP is om ruimere mogelijkheden bieden dan de basisrechten voor zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Het plan is niet gericht op het mogelijk maken van nieuwe woningen, maar zal wel de bestaande zonevreemde woningen te bestendigen.

Op 19 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Lennik het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied" definitief vastgesteld. 

Het goedgekeurde RUP heeft een aanpassing ondergaan na de goedkeuring van de gemeenteraad (dd. 19 februari 2020) doordat de de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (dd. 9 april 2020) en de deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant (dd. 23 april 2020) een schorsing van het RUP doorstuurden.

Nadat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse regering het voorliggende RUP schorste,werd aan de gemeenteraad gevraagd om een herziening van het RUP “zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied” definitief goed te keuren.

Op 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Lennik het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied" opnieuw definitief vastgesteld.

Op 28 juli 2020 verscheen de publicatie van het definitief vastgestelde RUP in het Belgische Staatsblad.