Gemeente Gemeente Lennik

IN OPMAAK - Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied'

Genomen stappen:

Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied” werd op 20 juni 2019 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Lennik.

Overeenkomstig artikel 2.2.1 en 2.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) werd het openbaar onderzoek georganiseerd van 12 augustus 2019 tot en met 12 oktober 2019.

Volgende stappen:

De gemeenteraad neemt een definitieve beslissing over het voorliggende RUP.