Gemeente Gemeente Lennik

RO - Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied'

Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied” werd op 20 juni 2019 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Lennik.

Overeenkomstig artikel 2.2.1 en 2.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt het openbaar onderzoek georganiseerd van 12 augustus 2019 tot en met 12 oktober 2019.

Het ontwerp RUP “Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied” ligt tijdens de openingsuren ter inzage bij het onthaal in het Sociaal Huis, Frans Vandersteenstraat 6 te 1750 LENNIK of is raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

Opmerkingen en bezwaren kunnen per aangetekende brief bezorgd worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van Lennik (GECORO Lennik, Frans Vandersteenstraat 6 te 1750 LENNIK). U kunt uw schriftelijke opmerkingen en bezwaren ook tegen ontvangstbewijs afgeven bij het onthaal in het Sociaal Huis (Frans Vandersteenstraat 6 te 1750 LENNIK). De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek bezorgd aan de GECORO.