Gemeente Gemeente Lennik

RO - Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Vlaams-Brabant 2020

VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - Nieuwe termijn

Nieuwe termijn openbaar onderzoek vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Als gevolg van de civiele noodsituatie en de federale maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het openbaar onderzoek verlengd tot en met 18 juni 2020. Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden kan je nog tot dat moment bezorgen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

  • - Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • - Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • - Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed na telefonische afspraak:
    • o Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel (02 553 16 50)
    • o Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven (016 66 59 00)

Het dossier is beschikbaar in onze kantoren enkel na telefonische afspraak en raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.