Gemeente Gemeente Lennik

Rottier Caroline

Caroline Rottier °1962 is actrice en theatermaker gespecialiseerd in inclusief werk in de podiumkunsten

Ik ben afgestudeerd op de Studio Herman Teirlinck in 1984. Vevolgens werkte ik freelance als actrice in diverse gezelschappen. Vanaf 2007 realiseerde ik als individueel kunstenaar 13 inclusieve theaterprojecten. Elk project bood een jaar de gelegenheid aan groepen van 10 tot 28 personen met een beperking, te spelen, te leren en te groeien. Met de Stad- en CC Mortsel werkte ik samen om het 'tweejaarlijks inclusief theaterproject' op te zetten ism met diverse dagcentra, instellingen en psychiatrische centra in de regio Mortsel. Daar realiseerde ik 5 theaterprojecten. Voor MONS 2015 maakte ik DADA ism PsycArt & het museum BAM met 16 Franse spelers met een beperking. Ism GC De Zeyp maakte ik tussen 2010 en 2016, 5 inclusieve voorstellingen.

Aan Thomas More-Cimic en Conservatorium Antwerpen gaf ik gastcolleges over mijn parcours binnen het sociaal artistiek werk en ik maakte deel uit van de collegagroep Podium Ops van Demos. Europees werkte ik mee aan verschillende projecten die zich richtten op het uitwisselen van kennis en methodieken op vlak van inclusieve podiumkunsten. Eveneens maakte ik deel uit van de Erasmus+ projecten Educathe en Educathe+, gericht op het verbeteren van de arbeidsparticipatie van personen met een beperking. Voor het Educathe+ project (Erasmus+ KA2 strategisch partnership) ontwikkelde ik een internationale workshop rond stigmatiserende labels voor personen met een beperking die obstakels ervaren in hun zoektocht naar werk.

De afgelopen 15 jaar heb ik expertise opgedaan in het inclusief werken met focus op groepen personen met een beperking en ouderen. In SWING, een inclusief participatief intergenerationeel theater/dansproject en Eigenzinnig gemaakt met choreografe Birgit Kersbergen, bestond de kerngroep uit ouderen. Stevig verankerd in het SA werk ben en blijf ik gemotiveerd om vanuit de podiumkunsten bij te dragen aan een maatschappij met gelijke kansen en een waardige behandeling van elk mens.