Gemeente Gemeente Lennik

RUP Eizeringen

Startend op de Carnaalstraat 19 te Lennik, brengt deze wandeling je doorheen het glooiende en idyllische Eizeringen. Wist je dat je in juli en augustus met deze wandeling ook kon deelnemen aan ons participatietraject rond het RUP Eizeringen?

Wandel mee!

Het gemeentebestuur van Lennik wil de ruimtelijke ontwikkeling van en rondom de kern van Eizeringen vormgeven. Daarom is beslist om hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten ter uitwerking van het gemeentelijk structuurplan. Het doel van dit plan is om van Eizeringen een landelijke kern met voorzieningen en oog voor open ruimte te creëren.

Ter voorbereiding van dit officiële raadplegingsmoment nodigde het gemeentebestuur je in juli en augustus uit om het studiegebied zelf te gaan verkennen.

Via deze wandeling doorheen het mooie Eizeringen kon je met je eigen ogen zien over welk gebied het juist gaat. Je kon de problemen en opportuniteiten van het gebied zelf ervaren. Dankzij panelen op verschillende locaties kreeg je meer uitleg over het RUP en de desbetreffende locatie. De zwakke en sterke punten kon je tenslotte via www.lennikaanzet.be of de ideeënbussen aan ons bezorgen. 

Opgelet: Tijdens je wandeling zal je een klein stukje langs de N8 lopen. Hou kinderen bij de hand en denk zelf mee over het vergroten van de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers op en rond de N8.

Toeristisch gezien wil je volgende plekjes zeker niet missen

  • het kerkplein van Eizeringen met zijn prachtige kerk en café "De Verzekering Tegen De Grote Dorst".
  • kasteel Neufcour