Gemeente Gemeente Lennik

RUP Den Bleek

Op 26 september 2016 heeft de gemeenteraad van Lennik het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Den Bleek definitief vastgesteld.

Met dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan beoogt de gemeente het bijzonder plan van aanleg “Den Bleek” ,goedgekeurd bij MB op 03/05/2000, te herzien om verdichtingen van het woongebied mogelijk te maken waar dit wenselijk is, onnodige restricties te verwijderen en de bouw van bijkomende serviceflats en seniorenhuisvesting aan het woonzorgcentrum mogelijk te maken.