Gemeente Gemeente Lennik

RUP Sint-Elooisberg

Op 28 november 2016 heeft de gemeenteraad van Lennik het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sint-Elooisberg definitief vastgesteld.

Om in het kader van het decreet grond- en pandenbeleid het aan de gemeente opgelegde bindend sociaal objectief te realiseren en om aan de Gewestelijke Volkshuisvestingsmaatschappij, als eigenaar van de gronden, de mogelijkheid te bieden om een hedendaags project te realiseren werd het bestaande bijzonder plan van aanleg (BPA) “Sint-Elooisberg”, dat bij KB werd goedgekeurd op 18 november 1982, door middel van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aangepast.