Gemeente Gemeente Lennik

Rustplekjes

‘In Lennik zit je goed’ op de rustplekjes langsheen het fiets- en wandelnetwerk!

Vorig jaar boog de denkgroep ‘In Lennik zit je goed’ zich over de opwaardering van bestaande en de inrichting van nieuwe rustplekjes in Lennik. Samen met deze geëngageerde burgers en op basis van de ideeën op het participatieplatform Lennik aan Zet, maakten we een selectie en planning op voor de uitrol van deze rustplekjes. Ontdek waar je binnenkort leuk kan picknicken of gezellig even tot rust kan komen.

Lennik heeft heel wat toeristische troeven, zeker op vlak van zachte recreatie. Zo is er het wandelnetwerk Pajottenland met maar liefst 620 km aan wandelwegen. Lennik was één van de pioniers van het huidige wandelnetwerk en kent daardoor ook een fijnmazig netwerk met niet minder dan 86 km trage wegen opgenomen in het netwerk. Daarnaast is er uiteraard ook het fietsnetwerk Vlaams-Brabant met ongeveer 2150 km fietsplezier waarvan +/- 32 km op Lenniks grondgebied loopt. Met de statistieken en bevraging van gebruikers van deze netwerken in het achterhoofd, werd de nood aan meer rustplekjes onder de vorm van zitbanken/picknickbanken langsheen het fiets-en wandelnetwerk duidelijk.

In mei 2021 werd hiertoe een participatietraject opgestart. In nauwe samenwerking met de denkgroep ‘In Lennik zit je goed’ inventariseerden we de bestaande rustplekjes en gingen we op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Maar liefst 32 rustplekjes in Lennik werden in kaart gebracht waarvan de (her)inrichting van 21 rustplekjes op de planning staat gespreid over 2 fases. Per plekje bogen we ons over de optimale inrichting door gebruik te maken van uniform streekmeubilair (kubussen, zitbanken, picknickbanken,…). In september 2021 volgde de gunning van de eerste fase t.w.v. 16 000 euro waarna alvast 7 plekjes ingericht werden in juni 2022.

Meer informatie over het project kan je nalezen op het participatieplatform Lennik aan Zet: https://lennikaanzet.be/vrijetijd/in-lennik-zit-je-goed

Een handige overzichtskaart met aanduiding van de verschillende rustplekjes vind je hier: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xB1QZan4OkQ8TshSktk-OZsdmsUQR-uX&ll=50.8294608801604%2C4.118494644577777&z=18

De groene iconen duiden de locaties aan die op het moment van het participatietraject reeds in orde waren. De blauwe iconen tonende recent vernieuwde rustplekjes (fase 1). De paarse iconen zijn de rustplekjes die nog op de planning staan om te vernieuwen (fase2).