Gemeente Gemeente Lennik

schade aan teelten

Hebt u schade aan teelten door negatieve weersinvloeden? Dan kan u aan de schadecommissie landbouw van de gemeente Lennik vragen om langs te komen.

De voorbije maanden heeft de droogte heel wat schade aangebracht in landbouwteelten. Vooral aardappelen, maïs en grasland zijn zwaar getroffen maar ook andere teelten. Voorlopig is de droogte nog niet erkend als landbouwramp. Indien dit de komende weken of maanden wel zal worden erkend als ramp, is het heel belangrijk dat nu reeds de noodzakelijke vaststellingen worden gedaan door de schadecommissie voor land- en tuinbouw zodat er nadien geen discussie is over de grootte van de geleden schade.

Indien u dit wenst kan  u vragen om de schadecommissie landbouw te laten langskomen om de noodzakelijke vaststellingen te doen. Het PV dat wordt opgesteld kan een nuttig document zijn voor de fiscus, uitstel betaling VLIF-dossiers, leveringscontracten, de mestwetgeving, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies of bij een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als algemene ramp.

Verder dient aandacht te worden besteed aan volgende specifieke punten:

  • - De percelen met schade moeten in gebruik zijn op 31/5/2018 en door de eigenaar van de teelt zijn aangegeven in de eigen verzamelaanvraag 2018.
  • - De schattingscommissie dient de werkelijke schade te ramen in % en dit aan te geven in het proces-verbaal.  Indien het schade% in het proces-verbaal gebaseerd zou zijn op een schatting na de oogst (bv. aan de hand van weegbonnen), dan dient bij opmerkingen vermeld te worden over welke percelen dit gaat. Er is geen garantie dat deze ramingen weerhouden kunnen worden.
  • - In het kader van een landbouwramp zijn vergoedingen voor het extra aankopen van voeder of voor het verlies aan melk-vlees productie/kwaliteit niet voorzien.

Wenst u een aanvraag in te dienen, dan moet u het bijgevoegde formulier invullen en ten laatste op 3 september 2018 bezorgen aan de dienst milieu Markt 18 te 1750 Lennik. Het formulier kan je ook terugvinden op de website van de gemeente Lennik “schade aan teelten” en ons bezorgen via mail op het volgende adres: milieu@lennik.be.