Gemeente Gemeente Lennik

Serviceflats WCD Den Bleek

In WCD Den Bleek is er slechts één ingang en werden alle activiteiten, zowel intern als extern, geannuleerd.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste volgende voor de autonome serviceflats:

  • Per bezoekmoment gelden het maximaal aantal bezoekers zoals in de privé sfeer.
  • Alle bezoekers, ook als zij tot dezelfde uitgebreide persoonlijke of sociale bubbel van de bewoner behoren, dragen steeds een mondneusmasker.
  • Bezoekers mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19, noch een laag/hoog-risicocontact zijn.
  • Iedereen, inclusief bewoners, past zowel bij het betreden als bij het verlaten van de voorziening onmiddellijk handhygiëne toe (bv. na een pauze moment, zakelijke afspraak, afspraak bij tandarts, familiebezoek, wandeling).
  • Bezoek vindt bij voorkeur plaats in open lucht, of anders in de eigen wooneenheid.
  • Social distancing (fysieke afstand van 1,5 m) wordt maximaal toegepast. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.
  • Het bezoek vervolgt zijn weg rechtstreeks naar de te bezoeken flat. Stilstaan of zitten in de gemeenschappelijke delen kan niet toegestaan worden.
  • Bewoners en bezoekers die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) worden gewezen op de risico’s verbonden aan een bezoek.

Bovenstaande richtlijnen, en desgevallend bijkomende maatregelen, worden periodiek door de voorziening geëvalueerd en indien nodig aangepast. Na iedere bekendmaking van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse overheid, worden deze richtlijnen geëvalueerd in welke mate de inhoud nog aangepast is aan de (nieuwe) algemeen geldende regels.