Gemeente Gemeente Lennik

sorteeranalyse

Tijdens het najaar van 2019 en najaar 2021 voerde Intradura een sorteeranalyse uit van 60 afvalzakken die verspreid over de gemeente Lennik werd ingezameld.

Het uitgebreide rapport kan je nalezen in het document in bijlage.

Zoals je zal merken kunnen we nog veel beter afval voorkomen en sorteren.

Tips voor minder huishoudelijk afval vind je via volgende webpagina: https://www.intradura.be/nl/afvalvrij-leven-in-huis-hoe-doe-je-dat

Van alle fracties die worden ingezameld aan huis, via containers of het recyclagepark vind je de sorteerregels steeds op de onderkant en achterzijde van de afvalkalender.