Gemeente Gemeente Lennik

Stookoliecheque van 225 euro

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan een stookoliecheque van 225 euro netto aanvragen.

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Opgelet: soms is er ook sprake van 300 euro, gezien deze premie tijdelijk werd opgetrokken.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier. Er bestaat een formulier voor een individuele woning en een formulier huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Aanvraagformulier tussenkomst op de factuur van stookolie of propaan in bulk bestemd voor verwarming

Het papieren formulier kan je downloaden via de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan.

Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie – Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tot wanneer kan je de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.

De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Zit je met je handen in het haar? Onze sociale dienst van het OCMW staat voor je klaar!

Aarzel niet en maak een afspraak via 02 532 41 45  of kom vrij langs tijdens de open deurmomenten op dins- en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur en donderdagavond van 16 tot 19.30 uur.