Gemeente Gemeente Lennik

Strooiplannen wintermaanden

De gemeente Lennik heeft een strooiplan voor de wintermaanden uitgewerkt voor de gemeentelijke wegen.

Voor het strooiplan werd een bestek opgemaakt en wordt jaarlijks een aannemer aangesteld.

Het strooiplan is opgesplitst in 2 delen:

1) De hoofdwegen

2) Al de andere wegen opgesplitst in:

- Sint-Kwintens-Lennik + Eizeringen 

- Sint-Martens-Lennik + Gaasbeek

De aannemer start terzelfdertijd met het strooien op de hoofdwegen met minimaal 1 machine en op de andere wegen met minimaal 2 machines.

De aannemer wordt verwittigd door de gemeente en vat binnen het uur de prestatie(s) aan.

Het strooien van de wegen gebeurt met een vrachtwagen of tractor voorzien van een mechanische of hydraulische strooier die het gelijkmatig verspreiden van zouten toelaat in nauwkeurig regelbare hoeveelheden.

Tijdens het strooien is het noodzakelijk dat de bermen en de daarbij horende begroeiing zo weinig mogelijk beschadigd worden door het strooizout.

De voet- en fietspaden kunnen gestrooid worden met een smallere machine of tractor waarmee over een fietspad kan gereden worden zonder de bermen en daarbij horende begroeiing te beschadigen.

Alle strooivoertuigen kunnen uitgerust worden met een geschikte sneeuwschop zodat deze kan ingezet worden indien de omstandigheden dit vereisen.