Gemeente Gemeente Lennik

Subsidie voor een regenwaterput en infiltratieput (hemelwaterput)

Het gemeentebestuur wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geeft de gemeente Lennik een subsidie als u een regenwaterput of een infiltratieput installeert, tenzij u verplicht bent dit te doen en dit is opgenomen in uw vergunning.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

De gemeente Lennik geeft een subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem niet verplicht is volgens de bouwvergunning

Alle voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie kan je terugvinden in het subsidiedossier toegevoegd in bijlage.

Hoe aanvragen

Neem contact op met de milieudienst van de gemeente Lennik.

Kostprijs

500 euro voor regenwaterput met gebruik van het regenwater en 500 voor een infiltratieput

Afhandeling

Na indiening van uw aanvraag bij de milieudienst, zal de milieuambtenaar ter plaatse komen om te zien of alles is aangesloten. Als uw installatie en uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden die in het subsidiereglement staan geschreven dan zal dit door het college van Burgemeester en schepenen worden goedgekeurd en volgt de uitbetaling.