Gemeente Gemeente Lennik

subsidiereglement erosie, agromilieu en klimaat

Ter voorkoming van erosie, bescherming van houtig erfgoed en bevordering van de
biodiversiteit in het agrarisch gebied en percelen in gebruik door landbouwers op het
gemeentelijk grondgebied van Lennik wordt een premie toegekend voor erkende land- en
tuinbouwers die vrijwillig maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het milieu, het
landschap en het klimaat.
Dit subsidiereglement dient ter aanvulling van de bestaande beheersovereenkomsten van
de VLM en die niet worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid of de provincie of
omdat er gedurende een bepaalde periode geen overeenkomst kan worden opgemaakt
met de VLM. Het gaat over 17 maatregelenpakketten die zijn opgenomen in de catalogus
Agromilieu- en klimaatsteun van de Vlaamse Landmaatschappij.