Gemeente Gemeente Lennik

't Werkpunt

Voor wie?

’t Werkpunt ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking in het vinden en onderhouden van een zinvolle arbeidsmatige activiteit. De doelgroep van 't Werkpunt zijn mensen voor wie betaalde beroepsarbeid niet (of nog niet) mogelijk is.
Personen met een toelating voor arbeidsmatige activiteiten (AMA)
Personen met een zorggebonden budget van het VAPH
Vrijwilligers
Vanuit scholen wordt er naar dit atelier geleid:
Leerlingen lopen stage
Een beeld van capaciteiten en groeikansen wordt gevormd
Men wordt georiënteerd en voorbereid op werk

Doel?

De deelnemer in dit atelier verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten. Dit biedt een zinvolle dagbesteding, structuur, sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing.
Empowerment: arbeidsmatige activiteiten zijn maatschappelijk zinvol
Trajectbegeleiding: de arbeid en de resultaten ervan zijn zichtbaar: het gaat om producten of diensten die bedoeld zijn voor externe gebruikers of consumenten. De focus ligt dus niet zozeer op bezigheidsactiviteiten of vrije tijd.
Door zijn werk, verwerft de cliënt een positie in de maatschappij en draagt hij/zij zijn steentje bij

?Historiek?

Gegroeid vanuit een ‘vrij atelier’ binnen de ambulante en mobiele dienst van Zonnestraal vzw.
2013: participatie aan Employment for all-award EASPD
2016: erkend als arbeidszorgatelier
2018: verhuis atelier van Lennik naar Ninove
2019: erkend als atelier voor arbeidsmatige activiteiten door de provincie Vlaams-Brabant

Onze kracht?

De dienst staat in voor het coachen van een brede doelgroep van medewerkers binnen een breed gamma van arbeidsmatige activiteiten waarbij methodieken van netwerking, zorg op maat en trajectbegeleiding essentieel zijn.
Het uitwisselen van expertise en samenwerking zijn belangrijke begrippen in dit atelier.
‘t Werkpunt maakt deel uit van het provinciaal AMA - samenwerkingsverband (PAS).
Het PAS biedt inhoudelijke ondersteuning aan begeleiders arbeidsmatige activiteiten.

Bedrijven?

‘t Werkpunt tracht een gedifferentieerd aanbod van activiteiten aan te bieden. Zo wordt samengewerkt met bedrijven uit de regio die werk aanleveren voor het arbeidsatelier. 

Samenwerken met ‘t Werkpunt is ook een win-winsituatie:

  1. Werk dat moeilijk afnemers vindt in het reguliere arbeidscircuit
  2. De arbeidsmatige activiteiten vervangen geen bezoldigde arbeid:
    - Werk is aanvullend of ondersteunend aan bezoldigde arbeid
    ?- Productie- of werkritme ligt lager dan bij bezoldigde arbeid, zodat er geen concurrentievervalsing is. 
Meer info

https://www.zonnestraalvzw.be/atelier-voor-arbeidsmatige-activiteiten-ama.html