Gemeente Gemeente Lennik

Milieuhinder

We horen graag mooie muziek, hebben graag dat het lekker ruikt en dat we 's avonds door een verlichte straat kunnen rijden of wandelen. Maar geluid, geur en licht kunnen ook een bron van hinder zijn. Soms zijn daar regels over, maar niet alles kan gereglementeerd worden.

De dienst leefmilieu van de gemeente fungeert als centraal meldpunt voor milieuklachten. Dit zijn klachten die het gevolg zijn van geluids-, geur-, licht-, stof- of roethinder.

De dienst milieu is aangesloten op het Milieu Klachten Registratie en Opvolgingssysteem (MKROS). Alle klachten die de dienst bereiken, worden in dit gewestelijke systeem ingevoerd. Met behulp van de databank kunnen alle overheidsdiensten deze klachten inkijken en behandelen. Daarnaast biedt dit systeem de mogelijkheid aan de overheid om een inventaris op te maken van de verschillende bronnen van milieuhinder per gemeente en provincie om zo een gepast beleid uit te stippelen.

De dienst milieu is telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 02 531 02 46. Na de kantooruren kan, voor dringende interventies, best contact opgenomen worden met de politiediensten, die 24 uur op 24 bereikbaar zijn. Ook klachten die eerder te maken hebben met burenhinder of dierenwelzijn worden het best rechtstreeks gemeld bij de politiediensten.
Je kan milieuhinder ook melden via het online meldpunt.