Gemeente Gemeente Lennik

Energie

Energie wordt steeds duurder. Huishoudens spelen een belangrijke rol in het globale energieverbruik in Vlaanderen. Energie produceren heeft een grote impact op het milieu: het zorgt voor kernafval, uitstoot van vervuilende stoffen en broeikasgassen. De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Iedereen heeft er dus belang bij om het energieverbruik te beperken. Dit kan onder andere in de eigen woning: (ver)bouwwerken zijn dé gelegenheid om het energieverbruik te beperken. Maar ook zonder grote investeringen zijn al belangrijke besparingen mogelijk, kleine maatregelen of gedragsveranderingen kunnen veel helpen.
De overheid heeft veel aandacht voor energiebesparing, en er zijn dan ook tal van steunmaatregelen of wettelijke verplichtingen.