Gemeente Gemeente Lennik

Natuur

Milieu wordt als beleidsdomein steeds belangrijker. Het feit dat Vlaanderen dicht bebouwd is, een grote verkeersdrukte heeft, er veel industrie en een intensieve landbouw is, zorgt ervoor dat het milieu sterk onder druk staat.

Het is een gezamenlijke opdracht van verschillende overheden, bedrijven, burgers, verenigingen, om die uitdaging aan te pakken.
 
Ook de gemeente Lennik neemt op dat vlak haar verantwoordelijkheid en tracht een goed milieubeleid uit te bouwen.