Gemeente Gemeente Lennik

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan waarin de gemeente Lennik in algemene termen aangeeft hoe ze in de toekomst de ruimte op haar grondgebied wil invullen.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, omvattende een informatief gedeelte, een richtinggevend gedeelte en de bindende bepalingen, door de bestendige deputatie werd goedgekeurd op 23 augustus 2012 en gepubliceerd in het belgisch staatsblad op 26 september 2012.

Dit goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan geraadpleegd worden in het gemeentehuis of je kan het downloaden via onderstaande link (zie Downloads sectie)