Gemeente Gemeente Lennik

Energiebesparende maatregelen Gemeente Lennik

Stijgende energieprijzen… We worden er helaas dagelijks mee geconfronteerd. Net als iedereen op privé vlak op zoek gaat naar maatregelen om de energiefactuur waar mogelijk te laten dalen, moeten we dit als lokaal bestuur ook doen.

Ondanks de energiebesparende maatregelen van de afgelopen jaren zou, indien het verbruik van gas en elektriciteit in het komende jaar hetzelfde is als het voorbije jaar, de kostprijs voor energie verviervoudigen. Ze stijgt van 271 000 euro naar 1 015 000 euro.

Om met deze energiecrisis om te gaan, keurde het college van burgemeester en schepenen een pakket bijkomende energiebesparende maatregelen goed. Alles samen zullen onderstaande ingrepen, gebaseerd op realistisch geraamde berekeningen o.b.v. de huidige prijzen, de meeruitgaven met minimaal 300 000 euro kunnen reduceren. 

We nemen energiebesparende maatregelen op verschillende fronten:

Eerder genomen maatregelen en investeringen die bijdragen aan een duurzaam energiegebruik

De gemeente was al een goede huisvader. Zo werden er binnen de gemeente de voorbije jaren reeds verschillende maatregelen genomen om het energieverbruik van de gemeentelijk gebouwen te reduceren:

 • Vernieuwing feestzaal
 • Verbouwing gemeentehuis + vervanging stookolieketel door hoog rendementsketel
 • Isolatie van daken (GBS t’ Rakkertje in Lennik en Eizeringen)


Investeringen in besparende LED-verlichting:

In openbare gebouwen:

 • Sporthal
 • Gemeentehuis
 • 2e locatie IBO Het Wonderhuis
 • Bibliotheek
 • Feestzaal Sint-Martens-Lennik & feestzaal Jo Baetens
 • GBS ’t Rakkertje Eizeringen (voorzien in voorjaar 2023)

Op straat:

 • 1/3 van de straatverlichting werd reeds vervangen door LED exemplaren, die zo’n 40% zuiniger zijn dan de vroegere armaturen.


Vervanging oude stookolieketels:

 • 13 van de 34 stookketels werden reeds vervangen energiezuinigere exemplaren.
 • Voor het einde van ‘22 worden nog 4 oude stookketels vervangen door exacter gedimensioneerde en energievriendelijker exemplaren.


Bijkomend worden volgende maatregelen ingevoerd:

Verbruik verminderen door het aanpassen van het gebruik

Aangepaste openingsuren:

 • Vanaf 1 november 2022 tot uiterlijk 15 mei 2023:
  • Gemeentehuis en OCMW op vrijdag enkel open via e-loket én telefonisch bereikbaar.
  • Bibliotheek gesloten op maandag en dinsdag, maar verlengde openingsuren op woensdag en donderdag. Op woensdag ben je vanaf 1 november welkom van 10 tot 20 uur en op donderdag van 14 tot 20 uur. 
  • Andere openingsuren blijven behouden.


Verwarming:

 • Geen verwarming tussen 15 mei en 15 oktober en indien buitentemperatuur hoger is dan 18°C.
 • Kamertemperatuur van 19 graden op de werkvloer.
 • Verschillende werkplekken samenbrengen in één ruimte.
 • Volledig afschakelen van airco’s buiten periodes van grote hitte.

Deze en enkele kleinere maatregelen om het verbruik in gemeentelijke gebouwen te verminderen, dragen bij aan een totale besparing van 31 000 euro.

Dimmen en doven van straatverlichting

In samenwerking met Lennik, Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek werd er in overleg met Fluvius – de netbeheerder van de openbare verlichting – beslist de straatverlichting te doven.

Zo werd er overeengekomen om vanaf 29 oktober, met het ingaan van het winteruur, de openbare verlichting van zondagavond t.e.m. donderdagavond volledig te doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagavond daarentegen blijft de verlichting branden. In praktijk komt dit er dus op neer dat de openbare verlichting op zondagavond 30 oktober voor het eerst zal uitgaan om 23 uur.

Evaluatie na de winter

Veel mensen leggen bij donker meteen de link naar gevaar. Het doven van de straatverlichting mag echter niet in verband gebracht worden met onveiligheid. Zo rijden automobilisten op donkere wegen trager, springen tegenliggers sneller in het oog en vallen inbrekers beter op door het gebrek aan andere lichtbronnen.

Gemeente Lennik Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek volgen de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw op in samenwerking met de lokale Politie. Na de winter worden eveneens de gerealiseerde besparingen geëvalueerd.


Het gebruik van gebouwen rationaliseren

Door de verkoop van de noodwoning en het gebouw aan de Kroonstraat en het buiten gebruik stellen van de tramstatie in Eizeringen wordt 27 500 euro uitgespaard.


Investeringen in duurzame energie voor onze gebouwen versneld uitrollen

Met het plaatsen van zonnepanelen op de bib, het gemeentehuis, de feestzaal Jo Baetens en de Academie Peter Benoit, het bijkomend isoleren van daken, het verder uitrollen van slimme thermostaten en gestuurde radiokranen, alsook het vernieuwen van de stooklijn in de oude brandweerkazerne en de Schepenbank investeert de gemeente 147 000 euro.

Daartegenover staat een jaarlijkse besparing van 68 700 euro.

Deze en enkele andere kleine aanpassingen dragen op hun beurt weer bij aan het energie-efficiënter maken van gebouwen en installaties.