Gemeente Gemeente Lennik

Missie, visie, waarden lokaal bestuur Lennik

Waar staat Lokaal bestuur Lennik voor? Welke doelstellingen willen we samen realiseren, waar wensen we naartoe te evolueren en hoe gaan we dit met z'n allen doen? Met onze missie, visie en waarden geven we een concreet antwoord op deze vragen.

We zoomen in op onze 5 waarden, waarmee we het woord KRACHT maakten. Dit staat voor:

 • Klantvriendelijkheid
 • Respect
 • Collegialiteit
 • Heldere communicatie
 • Teamspirit

Missie, visie & waarden

Missie

Lennik is een warme en toegankelijke gemeente waar leven, beleven en genieten centraal staat. Als lokale partner zetten we in op efficiëntie, bereikbaarheid en samenwerking. We hebben aandacht voor de noden van de burger en zoeken oplossingen op maat van alle betrokken doelgroepen. Hierbij streven we naar maximale participatie door iedereen.

Lennik is een mensgerichte gemeente met een vlotte dienstverlening en transparante communicatie. We zijn vooruitstrevend en ondernemen talrijke initiatieven zodat iedere Lennikenaar zich thuis kan voelen in onze veilige en groene gemeente.

Visie

Lennik wil een gemeente zijn waarin de burgers zich gehoord en ondersteund voelen. Een gemeente waar iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien en actief deel te nemen aan het beleid. Met een vernieuwende blik willen we blijven inzetten op innovatie en duurzaamheid. Door proactief de noden te detecteren en oplossingen op maat aan te bieden willen we tegemoetkomen aan de vragen van de burgers en al onze doelgroepen. We streven daarbij steeds naar laagdrempeligheid en bereikbaarheid.

Lennik wil zich blijven ontwikkelen tot een gemeente waar iedereen graag woont, werkt, geniet en zich veilig voelt.

Waarden

Klantvriendelijkheid

Actief luisteren en oplossingsgericht handelen door duidelijk te informeren, door te verwijzen of
te helpen:

 • Jezelf positief en respectvol opstellen
 • Tijd nemen om actief te luisteren
 • Vragen analyseren en hier op gepaste wijze op reageren zonder grenzen te overschrijden

Respect

Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wenst te worden:

 • Begrip tonen voor anderen en jezelf niet opdringen
 • Openstaan voor andere meningen
 • Werkmateriaal en de werkomgeving met zorg behandelen

Collegialiteit

Loyaal zijn aan de organisatie, met respect voor collega’s. Professioneel blijven in de werkcontext:

 • Initiatief nemen voor een positieve werksfeer
 • Elkaar helpen en informatie delen
 • In vertrouwen en respectvol samenwerken

Heldere communicatie

Op een correcte en duidelijke manier informatie uitwisselen en openstaan voor feedback:

 • Duidelijk en verstaanbaar informatie delen, zowel intern als extern
 • Luisteren en aftoetsen of de boodschap goed is aangekomen
 • Een transparante en open houding aannemen

Teamspirit

Actief en efficiënt informatie delen en handelen om vooropgestelde doelen te bereiken:

 • Openstaan voor compromissen en meningen van anderen
 • Positief ingesteld zijn, een goede teamsfeer bevorderen
 • Initiatief nemen voor samenwerking en overleg

In het promofilmpje hierboven worden de waarden van lokaal bestuur Lennik door collega's toegelicht en vertellen zij waarom ze graag bij gemeente Lennik werken. Wens ook jij deel uit te maken van deze leuke groep collega's en mee te bouwen aan lokaal bestuur Lennik? Kijk dan zeker eens bij onze vacatures!

Participatief tot stand gekomen

Deze nieuwe missie, visie en waarden kwamen in de loop van 2023 tot stand via een participatief traject met de medewerkers. Hartelijk dank voor ieders inbreng en medewerking!

Meer info?

Neem dan gerust contact op met de dienst Personeel & Organisatie op 02 531 02 60 of op personeelsdienst@lennik.be