Gemeente Gemeente Lennik

Tijdelijke richtlijn omtrent woonuitbreidings- en woonreservegebied

De gemeenteraad heeft een tijdelijke richtlijn omtrent woonuitbreidings- en woonreservegebied goedgekeurd waarbij in afwachting van een nieuwe gebiedsvisie gesteld kan worden dat omgevingsaanvragen voor woonprojecten binnen het woonuitbreidings- en de woonreservegebieden palend aan het centrum van Sint-Kwintens-Lennik geacht niet functioneel inpasbaar zijn voor een termijn van 4 jaar.