Gemeente Gemeente Lennik

Trage wegen

Werkgroep trage wegen

De werkgroep trage wegen adviseert de gemeente over voetwegen, trage wegen, ....

Trage wegen zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Hieronder vallen naast sommige buurtwegen ook bijvoorbeeld openbare jaagpaden, voetwegen en kerkwegels.
Er is een plan van het voetknooppuntennetwerk opgemaakt door de gemeente. Ook werden er paaltjes en borden geplaatst om het gemakkelijk te maken van het ene knooppunt naar het andere te gaan. Ook is er een fietsknooppuntennetwerk beschikbaar.

De Atlas der buurtwegen

Met de digitale Atlas der buurtwegen ontdek je welke buurt- en voetwegen er in je omgeving bestaan. Je kan deze toepassing online hier raadplegen.

Onderhoud Trage wegen

Het grootste deel van het onderhoud van de trage wegen wordt gedaan door de gemeente via de INL- ploegen (Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen) van Pro Natura. Daarnaast wordt ook nog de technische dienst van de gemeente ingeschakeld.

De INL-ploegen presteren op jaarbasis ongeveer 1500 uur aan het onderhoud van de trage wegen in Lennik.