Gemeente Gemeente Lennik

Trajectcontrole

Wat is trajectcontrole?

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning (ANPR). Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de politie. Daarnaast kan de installatie ook geseinde wagens detecteren.

Waarom trajectcontrole en geen flitspalen?

Het effect van trajectcontrole is anders dan bij flitspalen.
In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Trajectcontrole zorgt dus niet alleen voor een gelijkmatige verkeersstroom maar ook voor een rustiger wegbeeld doordat chauffeurs niet meer bruusk op de rem gaan staan.

Locaties

De gemeente Lennik heeft 7 actieve trajectcontroles op de

  • Schapenstraat,
  • Brusselsestraat,
  • Joseph Van den Bosschestraat,
  • Gustaaf Breynaertstraat,
  • Negenbunderstraat,
  • Frans Van der Steenstraat,
  • Gustaaf Van der Steenstraat.

Deze trajecten werden gekozen op basis van vaststellingen en tellingen en dit in samenspraak met de politie.

Vaststelling en verwerking

De installaties voor de trajectcontroles worden geplaatst in samenwerking met een privépartner TaaS. TaaS zorgt voor de plaatsing van de palen, de software, ijking, onderhoud en herstel. Zij hebben op geen enkel moment toegang tot de persoonsgegevens of gegevens van de overtreding.

Inspecteurs van de politie doen de vaststellingen net zoals ze nu al doen voor de bestaande trajectcontroles op het grondgebied.

Sinds 1 februari 2021 hebben gemeentebesturen de mogelijkheid om GAS-boetes op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur, de zogenaamde GAS 5.

Gemeente Lennik doet hierbij beroep op een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar die de verwerking van de boete afhandelt.

Overtredingen van meer dan 20 km/u worden via de strafrechtelijke procedure afgehandeld.

Boeteopbrengsten gaan terug naar de gemeente en worden gebruikt voor verkeersveilige projecten binnen de gemeente.