Gemeente Gemeente Lennik

Uitbreiding bestaand captatieverbod Vlaams-Brabant vanaf 6 augustus

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant breidt vanaf 6 augustus voor onbepaalde tijd het bestaande captatieverbod uit. Momenteel zijn de waterstanden in de provincie Vlaams-Brabant zo laag dat er een captatieverbod wordt ingesteld voor de hele provincie Vlaams-Brabant. 

In Vlaams-Brabant  geldt sinds eind mei al een uitgebreid captatieverbod in het oosten (Demerbekken) en het zuiden (Dijle- en Zennebekken) van de provincie. In het noorden en westen was het captatieverbod tot nu toe eerder beperkt. Maar ook daar tekenen we momenteel zeer lage waterpeilen op- de laagste debieten van de voorbije maanden. In zo goed als alle stroomgebieden onderschrijden we de vooropgestelde drempels voor het instellen van het captatieverbod. 

Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en de terugkoppeling met het provinciaal droogteoverleg wordt vanaf 6 augustus een captatieverbod ingesteld voor de waterlopen in de hele provincie Vlaams-Brabant. Uitzondering vormen de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare waterlopen (Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle, Kanaal Brussel-Rupel).

Uitzondering op dit verbod is ook het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Met de hittegolf in het verschiet is het voor iedereen belangrijk nu extra spaarzaam te zijn met water en roep ik daarom iedereen op om volgende niet-essentiële activiteiten te vermijden en uit te stellen:

  • het bevoorraden van fonteinen;
  • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
  • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels;
  • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
  • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
  • het vullen of bijvullen van vijvers;
  • het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen;
  • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
  • het besproeien van velden en weiden.
Gepubliceerd op do 06 aug 2020