Gemeente Gemeente Lennik

uitnodiging workshop ‘Energie-initiatieven’

Wil je mee vorm geven aan de visie op hernieuwbare energie in het Pajottenland? Neem dan deel aan de bewonersworkshop 'Energie-initiatieven' op dinsdag 26 februari om 19.30 in volkscafé De Cam in Gooik.

Deze workshop is onderdeel van de landschapsstudie naar hernieuwbare energie in het Pajottenland. Deze studie werkt toe naar een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie en enkele concrete projecten. Ze kadert binnen het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ van de provincie Vlaams-Brabant. Meer informatie over het strategisch project en de landschapsstudie kan je alvast onderaan deze pagina vinden in de startnota.

Op deze avond presenteren we de eerste bevindingen uit onze studie. Hierbij focussen we vooral op energie-initiatieven. We gaan met zoveel mogelijk bewoners uit het Pajottenland op zoek naar de knelpunten die lokale projecten en coöperaties ondervinden. Op die manier proberen we een beeld te krijgen van mogelijke initiatieven die overheden kunnen starten om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen bij jullie duurzame initiatieven.

De workshop staat open voor iedereen met interesse in hernieuwbare energie, landschap, klimaat, duurzaamheid en coöperatief werken. Om deze avond zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, vragen wij aan iedereen die wil deelnemen om zich in te schrijven via onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuESyPWFgqa6gHHOyNVXIA-xITUvrvGDz1TJLTsBR9LUtW6w/viewform

Voor vragen of extra toelichting kan je steeds contact opnemen met Jakob Vandevoorde (jakob@endeavours.eu, 0483/40.31.23)

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid.

Het team Landschapsstudie
Tim, Jorryt, Jakob, Dirk, Alex, Kim en Jordy

Het projectteam Opgewekt Pajottenland
Ben, Carolien, Mieke, Reindert en Valerie

Gepubliceerd op di 26 feb 2019