Gemeente Gemeente Lennik

Visie

Een blik op onze visie:

Deze visie, onze visie, kwam tot stand na gezamenlijk bepalen van een aantal kernwaarden en wordt dan ook gedragen door het hele schoolteam.

Vertrouwen, openheid en samenwerken kwamen zo goed als unaniem naar voren als de waarden waar wij voor willen staan. Waarden die we als team zelf willen uitdragen en nastreven.

Vertrouwen is een van onze pijlers. In de eerste plaats willen wij werken aan een positief zelfbeeld bij elk kind, zodat ze vertrouwen hebben in zichzelf.

Wij vinden het eveneens belangrijk een veilige omgeving en een veilig klasklimaat te creëren voor onze kinderen. Wij willen hen rust bieden, maar ook structuur en houvast. Op die manier kan een kind zich geborgen voelen en dat is de basis om op verder te bouwen naar een vertrouwensrelatie. Welbevinden en veiligheid staan hierin centraal.

Openheid betekent voor ons in de eerste plaats toegankelijkheid. Wij zijn er voor onze kinderen, maar ook voor hun ouders. Wij staan klaar om, wanneer het nodig is, te luisteren en te praten in alle openheid in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Samen leren en samenleven kan alleen in een sfeer van openheid en eerlijkheid, waarden die wij graag aan onze kinderen meegeven.

Samenwerken is belangrijk, maar eveneens een breed gegeven.

Samenwerking…

  • tussen de kinderen onderling. Leren van en met elkaar. Elkaar motiveren en stimuleren. Ook over de klasgrenzen heen.
  • tussen alle teamleden met een gemeenschappelijk doel, de kern van de zaak: onze kinderen.
  • tussen de school en de ouders: partners in een gezamenlijk project.
  • met externen, voor maximale ontplooiing en ondersteuning van het kind.

Vertrouwen, openheid en samenwerking, dat zijn de waarden die wij zien als een basis en als kapstok waaraan we ons beleid kunnen ophangen. Ons gezamenlijk doel: Onze rakkers!