Gemeente Gemeente Lennik

VONK - tegen kansarmoede bij kinderen

Het Lenniks bestuur wil volop inzetten op het voorkomen van kansarmoede bij kinderen. Daarom zijn we in november 2020 gestart met het VONK-project. VONK staat voor een ‘Vrijblijvend OndersteuningsNetwerk voor gezinnen met jonge Kinderen’.

De maatschappelijk assistente bekijkt welke hulp een gezin nodig heeft en welke dienst het beste kan helpen. Zo worden verschillende problemen doorgespeeld naar verschillende partners.

VONK bestaat in Lennik uit vijf organisaties (OCMW Lennik, Kind & Gezin, CKG Sloebernest, CAW Halle – Vilvoorde en Dienst Jeugd en Gezin van de Politiezone Pajottenland) die samenwerken. We gaan samen op weg om op jouw vragen een zo gepast mogelijk antwoord te bieden. Dit kan op twee manieren: via contacten met de organisaties en via ouderbijeenkomsten.

Maatschappelijk assistente Jolanke Decrick legt uit: “Door gezinnen snel bij te staan, kunnen ondersteuners vermijden dat problemen escaleren. Om de VONK gezinnen snel en efficiënt te kunnen helpen is er ‘hands on approach’ nodig. Elke drie maanden bespreken we alle gezinnen met de partners. We kijken hoe de hulp evolueert, of ouders nog vragen hebben, of we de begeleiding kunnen stoppen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat gezinnen zelf verder kunnen door dat duwtje van ons. Zo nemen ze de regie over hun leven weer in handen. Samen met de gezinnen hun krachten en hun netwerk aanboren om positief te evolueren. Dat is voor elke partner de belangrijkste doelstelling.”

Waarover kunnen jouw vragen gaan?

 • Je kind in volle ontwikkeling
 • Gevoelens van kinderen
 • Voeding
 • Verzorging en kleding
 • Slapen
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Taal en communicatie
 • Zindelijkheid
 • Opvang en oppas
 • Kleuterschool
 • Opvoedingsvragen
 • Relaties
 • Premies
 • Financiële hulp
 • Hulp bij administratie
 • En nog zo veel meer


Wat moet je zeker nog weten over VONK?

 • Het is volledig gratis.
 • De organisaties kunnen bij jou aan huis komen.
 • Je kan er vrij in- en uitstappen.
 • Elke vier maanden wordt er een overleg georganiseerd met de bij jouw betrokken hulpverleners. We bekijken of we nog steeds aan jouw verwachtingen voldoen, hoeveel contacten we met jou hebben gehad en op welke manier wij jou het beste kunnen ondersteunen.


Interesse om deel te nemen aan VONK?

Vul het inschrijvingsstrookje in bijlage in en bezorg dit aan onze maatschappelijk assistente en VONK verantwoordelijke Jolanke Decrick.

Wij kijken er alvast naar uit om met jou samen te werken!