Gemeente Gemeente Lennik

Voornaam wijzigen

Een aanvraag tot wijzigen van de voornaam wordt vanaf 1 augustus 2018 overgeheveld van de FOD Justitie naar de lokale besturen:

  • verandering van voornaam
  • wijziging van de voornaam in het kader van genderwijziging
  • toevoegen van de voornaam in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit.

Voor wie?

Enkel Belgen of personen die de hoedanigheid van vluchteling of staatloze bezitten, komen hiervoor in aanmerking. Uitzondering: Personen van vreemde nationaliteit die geen voornaam hebben, kunnen in het kader van aanvraag Belgische nationaliteit ook een aanvraag voornaamswijziging indienen.  

Wat zijn de stappen?

Een voornaamsverandering moet je schriftelijk aanvragen bij de dienst Burgerlijke stand van je woonplaats. 

Vervolgens heeft de Burgerlijke stand vanaf de datum van aanvraag drie maanden tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op jou betrekking heeft. Nadien zal je ook een uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart te vervangen.

De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond… enz.) op de hoogte moet brengen van je voornaamsverandering.

Wat moet je meebrengen?

  • Je identiteitskaart.

Wat kost het?

Het wijzigen van de voornaam is gratis.

Wet/reglement

Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 verschenen op 18 juli 2018 in het Belgisch staatsblad.

Gerelateerde links

Federale Overheidsdienst Jusititie