Gemeente Gemeente Lennik

Waar kan je terecht met vragen?

Heb je een vraag over de maatregelen die Lennik neemt tegen het coronavirus?

Voor al je algemene vragen i.v.m. je welzijn in Lennik o.b.v. de getroffen gemeentelijke maatregelen mag je naar het onthaal bellen op het nummer 02 532 41 15 of mailen naar info@lennik.be.

Voel je je onveilig of stuit je op een probleem?

Meld je bezorgdheid aan de Lokale Politie Pajottenland via het blauwe nummer 054 31 35 01 of PZ.Pajottenland@police.belgium.eu.


Heb je een algemene vraag over het coronavirus?


FAQ nationaal crisiscentrum (update 25 juni 2021 - 20.45 uur)

Deze FAQ is overlegd, afgetoetst en goedgekeurd, en bevat antwoorden op een aantal concrete situaties. Dit document is van toepassing vanaf 27 juni 2021. Deze FAQ geeft enkel beslissingen genomen op nationaal niveau weer, en dus niet deze genomen op gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau. 


Ministerieel besluit

In bijlage vind je het Ministerieel Besluit van 23 juni 2021, houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit besluit treedt in werking op 27 juni 2021.


Besluit provinciegouverneur
Verp
lichting mondmasker op zak te hebben

Om voorbereid te zijn op alle situaties heeft Gouverneur Lodewijk De Witte op 14 augustus beslist dat je in Vlaams-Brabant een mondmasker moet bij hebben. De gouverneur nam hierover een politiebesluit waarin hij de burgers de verplichting oplegt om altijd een masker bij zich te hebben. Naast de federale maatregelen, zijn er ook heel wat gemeenten die reeds een mondmaskerplicht hebben ingevoerd op plaatsen waar het risico groot is op verspreiding van het virus. Om discussies met burgers, die uitvluchten zoeken om het mondmasker niet te dragen omdat ze er geen bij hebben, te kunnen weerleggen, moet iedereen er voortaan één bij zich hebben.

Meer info in het politiebesluit mondmasker Vlaams-Brabant in bijlage.


Coronacrisis: familiaal geweld en Hulplijn 1712

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Daarnaast ontwikkelde 1712 de posterOmgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis. 5 Tips’. De poster bevat tips over hoe je kunt omgaan met conflicten in het gezin en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers.