Gemeente Gemeente Lennik

Waar kan je terecht met vragen?

Heb je een vraag over je welzijn in Lennik i.k.v. de strijd tegen het coronavirus?

Voor al je algemene vragen i.v.m. je welzijn in Lennik i.k.v. de strijd tegen het coronavirus, mag je naar het onthaal bellen op het nummer 02 532 41 15 of mailen naar info@lennik.be.

Voel je je onveilig of stuit je op een probleem?

Meld je bezorgdheid aan de Lokale Politie Pajottenland via het blauwe nummer 054 31 35 01 of PZ.Pajottenland@police.belgium.eu.


Heb je een algemene vraag over het coronavirus?


FAQ nationaal crisiscentrum (update 25 juni 2021 - 20.45 uur)

Deze FAQ is overlegd, afgetoetst en goedgekeurd, en bevat antwoorden op een aantal concrete situaties. Dit document is van toepassing vanaf 27 juni 2021. Deze FAQ geeft enkel beslissingen genomen op nationaal niveau weer, en dus niet deze genomen op gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau. 


Ministerieel besluit

In bijlage vind je het Ministerieel Besluit van 27 september 2021, houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Coronacrisis: familiaal geweld en Hulplijn 1712

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Daarnaast ontwikkelde 1712 de posterOmgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis. 5 Tips’. De poster bevat tips over hoe je kunt omgaan met conflicten in het gezin en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers.