Gemeente Gemeente Lennik

Waarom vernieuwen we het gemeentehuis?

We werken aan je nieuw gemeentehuis... en dat betekent meer comfort bij je bezoek aan onze diensten...

Vanaf medio februari starten de werkzaamheden aan het nieuwe gemeentehuis. Deze werken zullen zo’n zeven maanden in beslag nemen.

Maar waarom werken we eigenlijk aan een nieuw gemeentehuis?

Wel, in eerste instantie, om je bezoek, beste inwoner, aan het gemeentehuis aangenamer te maken.

De voorbije jaren zette de gemeente Lennik al in op een professionelere dienstverlening naar de burger en dat vertaalde zich onder meer in de vernieuwing van de gemeentelijke website en de lancering van een e-loket. De vernieuwing en herinrichting van het gemeentehuis passen ook voor 100% in dit streven naar een professionelere dienstverlening. Onze belangrijkste doelstelling hierbij is het comfort van uw bezoek aan het gemeentehuis te verhogen.

En hoe zullen we dat concreet realiseren?
  • Door alle loketten op het gelijkvloers te plaatsen
  • Door de functionele inrichting van een moderne infobalie, een aangename wachtruimte en een digitaal inzageloket
  • Door de buitenlift te vernieuwen
  • Door verscheidene besprekingsruimtes te voorzien waar je op een discrete manier zal worden ontvangen
  • Door de toegang tot het gemeentehuis nog toegankelijker te maken voor mindervalide personen

Kortom, door onze diensten professioneler en nog klantvriendelijker te maken.

Het is de bedoeling dat jij je thuis voelt in je nieuwe gemeentehuis en dat je er met plezier naar toekomt om je administratieve zaken te regelen.

Met het nieuwe gemeentehuis zetten we een grote, concrete stap op de weg naar een klantvriendelijk en hedendaags administratief centrum, ons lange termijn doel.