Gemeente Gemeente Lennik

Wat is het Consultatiepunt Covid-19

Nieuw adres en zomerwerking consultatiepunt Covid-19

Het triagepunt is verhuisd!

Maandag 29 juni opende het Consultatiepunt Covid-19 haar deuren in de Oude Tramstatie in Eizeringen (Ninoofsesteenweg, 59 – 1750 Lennik).

Op deze locatie zullen tijdens de zomermaanden (29/6/2020 – 18/9/2020)  enkel testings gebeuren. Er zal, met andere woorden, geen arts meer aanwezig zijn voor klinisch onderzoek. De verpleegkundige staat in voor het afnemen van de tests. Ook nu kan je hier enkel na doorverwijzing van je huisarts terecht.

De openingsuren vervroegen met 1 uur: vanaf nu is de doorverwijspost van maandag tot en met vrijdag open van 14u tot 16u om te garanderen dat het labo de tests tijdig kan komen ophalen. Tijdens weekends en op feestdagen blijft het centrum gesloten.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Werking en verhuis Consultatiepunt Covid-19 

Door de geringe drukte in het triagepunt tijdens het weekend, zal deze vanaf nu niet alleen gesloten blijven op zon- en feestdagen, maar ook op zaterdagen.
De frequentie (alle dagen vs. enkele dagen per week) wordt nog bekeken.

Sporthal Jo Baetens wordt deze zomer gebruikt voor de sportkampen.
Daarom verhuist het consultatiepunt Covid-19 later deze maand naar de Oude Tramstatie in Eizeringen (Ninoofsesteenweg), waar het vanaf woensdag 1 juli operationeel zal zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dinsdag 24 maart opent het Consultatiepunt Covid-19 in de Sporthal Jo Baetens, te Lennik.

Dit consultatiepunt is een initiatief van de huisartsenkring en de gemeente Lennik in samenwerking met Dilbeek, Roosdaal, Gooik en Zuid-West Pajottenland (Herne-Galmaarden-Bever) om noodopvang en medische permanentie te garanderen in crisissituaties. Ternat is eveneens opgenomen in deze samenwerking, maar koos ervoor zijn inwoners door te verwijzen naar de eigen triage in Asse in samenwerking met het OLV Asse. Sinds 17 mei verwijst Ternat zieke patiënten ook door naar Lennik.

Dankzij het Consultatiepunt Covid-19 kan men potentieel besmette patiënten op 1 locatie zien en blijven de huisartsenpraktijken gevrijwaard van verdere besmetting van patiënten met andere medische klachten. Het Consultatiepunt Covid-19 draagt eveneens bij aan het ontlasten van de spoeddiensten.

De sporthal Jo Baetens werd hiervoor als locatie gekozen. De sporthal is centraal gelegen, goed bereikbaar, uitbreidbaar, afsluitbaar, veilig en beschikt over ruime parkeergelegenheid. Doorverwezen patiënten zullen via een éénrichtingssysteem bij de dokter komen.

Patiënten zullen hier enkel en alleen op doorverwijzing van hun huisarts terecht kunnen. Bel altijd eerst naar je huisarts. De huisarts zal je meer info verschaffen en beslissen je al dan niet door te verwijzen naar het Consultatiepunt Covid-19. Zonder doorverwijzing zal men je hier niet onderzoeken.

Voorlopig zal het Consultatiepunt Covid-19 enkel op weekdagen open zijn in 2 blokken tussen 10 en 13 uur en 15 en 18 uur. Dit alles is uiteraard evolutief en kan uitgebreid worden volgens de nood en beschikbaarheid/ draagkracht van de artsen en ander personeel.