Gemeente Gemeente Lennik

Welkomstgevoel zal overheersen in het nieuwe gemeentehuis

Jos Pappaert (54) is sinds de herfst van 2018 Facility Manager bij de Gemeente Lennik en beheert sindsdien de gebouwen van de gemeente. Als ‘bouwheer’ volgt Jos dan ook de renovatiewerken van ons nieuwe gemeentehuis op de voet. We hadden een gesprek met Jos over dit belangrijke renovatietraject.

Betere dienstverlening naar de Lennikenaars

“We moeten het nieuwe gemeentehuis vooral zien als een concrete uiting van een verbeterde dienstbaarheid naar de burger toe. De gemeente Lennik startte een paar jaar geleden met een Service Design Traject en het nieuwe gemeentehuis past perfect in de uitrol hiervan” zegt Jos. “De indeling van het vroegere gemeentehuis was niet ideaal voor de burger. De onthaalruimte was te klein en de burger moest zich voor vele diensten op de verdiepingen begeven, waarbij het dan nog niet altijd duidelijk was waar hij of zij terecht kon. Nu zullen het welkomstgevoel en het professionalisme overheersen”. Jos noemt de werkzaamheden vrij ingrijpend en niet in het minst omdat er rekening moet worden gehouden met de strengere normen op het vlak van ventilatie en energie.

 

Energiezuinig

Zijn deze strengere normen niet eerder een opportuniteit dan een remmende factor?

“Zeker. Minder duurzame materialen worden nu systematisch vervangen. Zo werd het gemeentehuis inmiddels ontdaan van alle asbest en werden oude, energie-onvriendelijke toestellen - airconditioning, stookketel - verwijderd. De firma Wycor - de aannemer die weerhouden werd voor het uitvoeren van de renovatiewerken - installeert ook een energiezuinig ventilatiesysteem. Een nieuwe stookinstallatie zal de energiebehoefte van het nieuwe gemeentehuis drastisch doen dalen, en ook de nieuwe duurzame verlichting zal bijdragen tot een verlaagde energiebehoefte van het gebouw. We mogen er fier op zijn dat ons nieuwe gemeentehuis een emissiearme omgeving zal zijn.”

 

Tevreden over aannemer

Jos is tevreden over de weerhouden aannemer: “Wycor pakt de zaken professioneel aan en vooral de projectleider volgt de werkzaamheden bijzonder goed op. Dagelijks zijn er zo’n twee tot zes personen aan de slag op de werf en de werken verlopen vlot. Ik bezoek de werf uiteraard wel nog verscheidene keren per week, en stel elke keer vast dat de projectleider niets aan het toeval overlaat.”

 

Professionele omgeving

Voor Jos is het belangrijkste evenwel dat de inwoner van Lennik binnenkort terecht kan in een nieuw, professioneel administratief centrum waar dienstbaarheid aan de burger centraal zal staan. “Als gemeentebestuur is het belangrijk dat we inzetten op een betere dienstverlening naar de burger, en het nieuwe gemeentehuis zal hiervan een mooie illustratie zijn. We vonden het ook evident dat we kozen voor een duurzame oplossing inzake verwarming, koeling, stroom en verlichting. En niet alleen de burger zal een totaal andere beleving ervaren, ook de medewerkers zelf zullen aan de slag gaan in een professionele werkomgeving. Ruime vergaderruimtes, een moderne refter, aangepaste sanitaire voorzieningen en ergonomisch kantoormeubilair zullen hier zeker toe bijdragen”, besluit Jos.

Gepubliceerd op zo 21 jul 2019