Gemeente Gemeente Lennik

Werken in Lennik

In dit nieuwsbericht krijg je wekelijks een update van gewijzigde verkeer-parkeersituaties, hinder die je kan ondervinden in of werken die plaatsvinden op grondgebied Lennik.
 • De Watergroep werkt aan de pompen van het pompstation te Schepdaal

  In oktober worden er werken uitgevoerd aan het opjaagstation van Schepdaal. Daarvoor moet De Watergroep het pompstation op volgende momenten stilleggen.

  • 3 oktober: korte stilstand van 10-11 uur
   Montage nieuwe debietmeter.
  • 17 oktober: lange stilstand van 8-12 uur
   Overkoppelen spanning van het hoofdbord naar een tijdelijk bord + testdraaien op nieuwe Danfoss frequentiedrive. Vanaf dan draait het pompstation op 1 pomp, en zal de benodigde druk normaal gehaald worden. 
  • 24 oktober: lange stilstand van 8-12 uur
   Overkoppelen spanning van tijdelijk bord naar hoofdbord + testdraaien op nieuwe Danfoss frequentiedrives. Vanaf dan draait het pompstation terug normaal.

  Bewoners op de hoger gelegen punten zullen tijdens deze werken mogelijk minder druk kunnen waarnemen of gedurende bovenvermelde tijdspannes tijdelijk geen water kunnen hebben.

 • Veilige fietspaden Assesteenweg

Wegen en Verkeer legt veilige fietspaden aan op de Assesteenweg (N285) in Ternat. Er wordt gewerkt van aan de Nattestraat tot net voor de Vianestraat (ter hoogte van het Schrijvershof), een stuk van ruim 1,5 kilometer.

Daarnaast maakt Wegen en Verkeer met enkele ingrepen het kruispunt van de Assesteenweg (N285) met de Kraanstraat ook veiliger voor alle weggebruikers. 

Deze werken hebben een invloed op het doorgaand verkeer van Lennik naar Ternat/Roosdaal/Asse. Alle actuele hinder en omleidingen kan je consulteren via
https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-veilige-fietspaden-langs-assesteenweg en https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassingen-aan-kruispunt-kraanstraat


 • Collector Neerpedebeek - Projectnummer: 99251 


  Vrijdag 1 oktober 2021 is de aannemer van Aquafin gestart met de voorbereidingen van de rioleringswerken in de Waterhoflaan, de Kruiskouterstraat, de Bossuitstraat en de Rosweg. 

  Door de maatregelen ter bestrijding van het Covid19 virus was Aquafin genoodzaakt een
  uitgebreide infobrief te verspreiden in plaats van de gebruikelijke infoavond net voor de start van de werken te organiseren.

  Waarom deze werken?
  Deze werken hebben als doel om de derde, en tevens laatste fase, van de sanering van de Neerpedebeek te realiseren. Deze waterloop stroomt ter hoogte van het project doorheen biologisch zeer waardevolle gebieden. Door een aantal lozingspunten van vuil water op de beek is deze echter nog steeds zwaar verontreinigd.

  Een eerste belangrijk lozingspunt is dit van het Olmenpark. Het vuile water van de wijk zal na de werken verzameld worden in een pompstation vanwaar het opgepompt zal worden naar een bestaand rioleringsstelsel in de Rosweg, richting een zuiveringsinstallatie.

  Een tweede lozingspunt wordt gevormd door de huizen in de Bossuitstraat en de
  Zwijnenbergstraat, aan de andere kant van de beek. Het pompstation dat nu gebouwd zal worden, is ontworpen om ook het vuile water van deze woningen in de toekomst op te vangen.

  Meer informatie
  Bij de aanvang van de werken zal Aquafin je duidelijk informeren over onder meer de timing en de fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van jouw woning.

  In de bijlage of op www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werkenwe/99251 kan je alle documenten (5) van Aquafin terugvinden. 

  Vragen?
  De gemeente heeft geen aandeel in deze werken en is hierbij niet betrokken.
  Voor al je vragen i.v.m. deze werken, kan je terecht op het Aquafin Contactcenter:
  • Bel 03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
  • Mail contact@aquafin.be
Gepubliceerd op ma 03 okt 2022