Gemeente Gemeente Lennik

Werken in Lennik

In dit nieuwsbericht krijg je wekelijks een update van gewijzigde verkeer-parkeersituaties, hinder die je kan ondervinden in of werken die plaatsvinden op grondgebied Lennik.
 • Werken in Lennik en Roosdaal: Wegenis- en rioleringswerken in Hunsel – en Tuitenberg

  Projectnummers: 22779 - B218016B - B218095B

  De beken en rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de
  inspanningen van Aquafin, de lokale rioolbeheerders en de gemeenten zien we hier
  geleidelijk aan verbetering in komen.

  In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin de nodige infrastructuur om het
  huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren (dit zijn grote verzamelriolen), pompstations en zuiveringsinstallaties. De rioolbeheerders staan in voor de aanleg van de dienstrioleringen die het afvalwater transporteren naar de collectoren van Aquafin.

  Uitnodiging infomarkt
  De gemeenten Roosdaal & Lennik, de rioolbeheerders RioPact & Fluvius, de studiebureaus Jonckheere & Avlop en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Hunsel- en Tuitenberg’ in Lennik en Roosdaal.

  We vinden het belangrijk u zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van de werken die in uw buurt zijn gepland. We nodigen u daarom uit op een informatiemarkt die plaats vindt op maandag 9 mei 2022 tussen 14u en 21u in Den Broebel, Gustaaf Ponchautstraat 5A te OLV-Lombeek.

  Onze vertegenwoordigers zullen er de geplande werken toelichten en uw vragen
  beantwoorden. Om praktische redenen willen wij u vragen om een tijdsblok te reserveren.
  Ik wil mij registreren voor deze infomarkt.

  De volledige beschrijving van de werken, kan je terugvinden in de bewonersbrief (2022 05 09 Uitnodiging infovergadering - def.pdf) in bijlage.

  Lees hier meer over dit project.


 • Aanpassingen aan de parkeerreglementen in Lennik.

  De gemeenteraad keurde op 23 maart heel wat punten in het kader van mobiliteit in Lennik goed.

  Aanpassingen aan de parkeerreglementen voor centrum Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik

  Met het doel om de parkeerdruk door langparkeerders in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik aan te pakken werden een aantal aanpassingen in het parkeerreglement doorgevoerd. Door het invoeren van blauwe zones krijg je meer rotatie in het parkeren en maak je dus meer kans op een parkeerplaats. Wil je toch langere tijd parkeren dan kan dit op wandelafstand.

  In de schoolomgevingen zetten we in op het STOP-principe waarbij we meer aandacht aan voetgangers en fietsers geven. Auto’s kunnen steeds terecht op de voorziene parkeerplaatsen rondom de schoolomgeving.

  Blauwe zones en bewonerskaarten

  De nieuwe blauwe zone op de Schapenstraat ter hoogte van de Doelestraat wordt ingevoerd. De bewoners die ter hoogte van deze zone wonen kunnen een bewonerskaart aankopen.

  In de Wolvenstraat worden er bewonersparkeerplaatsen ingericht. Ook hier kunnen de inwoners, volgens het reglement, een bewonerskaart aankopen.

  In de bestaande en nieuwe blauwe zones in Sint-Martens-Lennik worden er controles uitgevoerd door het parkeerbedrijf OPC. In de beginfase zal er eerst gesensibiliseerd worden.

  Parkeerkaarten voor handelszaken

  Parkeerkaarten voor handelszaken konden vroeger enkel aangevraagd worden op naam van de zaakvoerder. Door de wijziging in het reglement kan er, mits goedkeuring door de zaakvoerder, een parkeerkaart op naam van het personeelslid aangevraagd worden. Het aantal kaarten blijft wel beperkt tot 1 parkeerkaart per handelszaak.

  Proefprojecten Alfred Algoetstraat en Schapenstraat

  Het proefproject met parkeerverbod in de Alfred Algoetstraat (N282) ter hoogte van de uitrit van de sporthal is positief geëvalueerd en zal definitief ingericht worden.

  Dit parkeerverbod is enkel van toepassing van maandag tot vrijdag van 6 tot 18 uur.

  De maatregelen rond het proefproject Schapenstraat met de wijziging dat de Schapenstraat een voorrangsweg is geworden waardoor alle zijstraten die erop uitkomen voorrang dienen te verlenen, werden bekrachtigd door de gemeenteraad.
 • Collector Neerpedebeek - Projectnummer: 99251 


  Vrijdag 1 oktober 2021 is de aannemer van Aquafin gestart met de voorbereidingen van de rioleringswerken in de Waterhoflaan, de Kruiskouterstraat, de Bossuitstraat en de Rosweg. 

  Door de maatregelen ter bestrijding van het Covid19 virus was Aquafin genoodzaakt een
  uitgebreide infobrief te verspreiden in plaats van de gebruikelijke infoavond net voor de start van de werken te organiseren.

  Waarom deze werken?
  Deze werken hebben als doel om de derde, en tevens laatste fase, van de sanering van de Neerpedebeek te realiseren. Deze waterloop stroomt ter hoogte van het project doorheen biologisch zeer waardevolle gebieden. Door een aantal lozingspunten van vuil water op de beek is deze echter nog steeds zwaar verontreinigd.

  Een eerste belangrijk lozingspunt is dit van het Olmenpark. Het vuile water van de wijk zal na de werken verzameld worden in een pompstation vanwaar het opgepompt zal worden naar een bestaand rioleringsstelsel in de Rosweg, richting een zuiveringsinstallatie.

  Een tweede lozingspunt wordt gevormd door de huizen in de Bossuitstraat en de
  Zwijnenbergstraat, aan de andere kant van de beek. Het pompstation dat nu gebouwd zal worden, is ontworpen om ook het vuile water van deze woningen in de toekomst op te vangen.

  Meer informatie
  Bij de aanvang van de werken zal Aquafin je duidelijk informeren over onder meer de timing en de fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van jouw woning.

  In de bijlage of op www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werkenwe/99251 kan je alle documenten (5) van Aquafin terugvinden. 

  Vragen?
  De gemeente heeft geen aandeel in deze werken en is hierbij niet betrokken.
  Voor al je vragen i.v.m. deze werken, kan je terecht op het Aquafin Contactcenter:
  • Bel 03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
  • Mail contact@aquafin.be
Gepubliceerd op ma 09 mei 2022