Gemeente Gemeente Lennik

Werken in Lennik

In dit nieuwsbericht krijg je wekelijks een update van werken die plaatsvinden op grondgebied Lennik.
 • In de periode van 27 tot en met 29 januari gaat Pro Natura de wilgen knotten op de Postweg. Hierdoor zal de Postweg 3 dagen ontoegankelijk zijn in beide richtingen, omwille van takken op de rijbaan en geparkeerde voertuigen op de weg. Er is een omleiding voorzien voor alle verkeer via de Lenniksesteenweg, Pelikaanberg en Frans Weyenbergstraat tot Oudenaken, en dan via de Gaasbeekstraat tot Hof te Rammeken op de Postweg. Plannen zijn in bijlage te downloaden.

  Voor het openbaar vervoer is er hinder voor lijn 163, met aanvraag voor tijdelijke afschaffing van haltes “Boomgaard”, “Hoefijzer”, en “Stoeterij”. De halte “Elingen Kerk” (lijn 144, 163) kan wel bediend worden, mits lijn 163 het traject van lijn 144 volgt tot aan halte “Hof ter Rammeken”.

  Ter hoogte van de werken zijn geen woningen, in- of uitritten. De hinder betreft enkel doorgaand verkeer.

 • Op 28 en 29 januari zal de Kapellestraat ter hoogte van huisnummer 15 afgesloten zijn door nutswerken in opdracht van De Watergroep die een nieuwe huisaansluiting aan het bestaande waternet dienen te koppelen. Bewoners die vanuit de Karenbergstaat naar de Kapellestraat rijden kunnen ter hoogte van huisnummer 18 niet verder. Vanuit de Galgestraat straat kunnen de bewoners van de Kapellestraat tussen huisnummer 1- 16 hun woning bereiken. Ook hier kunnen de bewoners ter hoogte van huisnummer 18 niet verder rijden. De volledige bewonersbrief kan je nalezen in bijlage. 
   

 • Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, zal binnenkort werken aan een hoogspanningslijn in Eizeringen. De werken gebeuren tussen begin januari en eind augustus 2021.

  Versterking van hoogspanningslijn
  In 2021 versterkt Elia de hoogspanningslijn tussen Eizeringen en Wambeek. Deze bovengrondse luchtlijn (150kV) verbindt het hoogspanningsstation Eizeringen aan de Ninoofsesteenweg (N8) en een andere luchtlijn (150kV) die tussen Ninove en Bruegel (Dilbeek) loopt. Elia zal extra elektriciteitsdraden hangen en één mast vervangen. Deze werken zijn nodig om in de toekomst een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in de regio te blijven garanderen.

  De bewonersbrief hierover kan je in bijlage terugvinden.
  Op de webpagina www.elia.be/projecten kan je de meest actuele informatie over het project Eizeringen-Wambeek raadplegen. Heb je nog vragen? Dan kan je terecht via het mailadres omwonenden@elia.be of via het gratis nummer 0800 11 089.

 • Vanaf 3 november 2020 zal aannemer Besix Infra in opdracht van de gemeente Roosdaal, Riopact en Aquafin starten met de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat, Jozef Jansstraat, Molenkauter en een stukje van de Daalbeekstraat.

  Doorgaand verkeer op het traject Lennik-Pamel wordt in beide rijrichtingen omgelegd via de Ninoofsesteenweg (N8) en Assesteenweg (N285), dit betekent met de wagen 3 minuten of 2,5 km extra reistijd (berekend via googlemaps - Belle Alliance tot kruispunt N285/Negenbunderstraat 3,9 km via K. Albertstraat versus 6,4 km via N8 en N285)

  Deze werken zullen uitgevoerd worden in verschillende fases en zullen 13 maanden duren tot einde 2021. Alle info over deze werken kan je hier nalezen.


Update werken Sch
apenstraat

Fase 5 -update BESIX 23/10

Maandag 26/10 starten wij met de 5de en laatste (!!) fase van de werken: de Schapenstraat vanaf de Baasbergstraat tot en met de Oude Brusselsestraat (van N° 21 t.e.m. N° 23).

Vanaf dan zal de passage over deze werfzone dus niet meer mogelijk zijn, ook niet voor de fietsers. Deze werken zullen ca. tot april 2021 duren.

 • De fietsers die langs de kant van Schepdaal, via de Oude Brusselsestraat komen, dienen via Zwijnenbergstraat / Bossuitstraat te gaan. De Baasbergstraat geeft immers ook uit op onze fase 5…
 • Ook de fietsers die van de kant van de N8 komen moeten via de Scheestraat naar de Zwijnenbergstraat / Bossuitstraat


We beginnen met het affrezen van de asfaltverharding en de opbraak van de fietspaden,
borduurs en bermen. De uitbraak van de fundering van de rijbaan gaan we zo lang mogelijk
uitstellen, om de werf nog berijdbaar te houden.

Op 23/11 starten wij met de rioleringsaanleg vanaf de Baasbergstraat richting de Oude Brusselsestraat. Dit zal vermoedelijk 2 maand duren, tot midden januari.
Aansluitend koppelen we de huizen aan op de hoofdriool en vervolgens starten we aan de
wegenisopbouw. Eerst de rijweg en nadien de fietspaden. We hopen tegen april klaar te zijn
met de werken.

Een vervelend gevolg van de werken is dat de vuilniswagens van Intradura niet op de
werfzone kunnen / willen. De huisvuilophaling zal met andere woorden niet meer kunnen
plaatsvinden voor jullie woningen totdat fase 5 terug wordt opengesteld voor verkeer.
Daarom werden verzamelpunten afgesproken met Intradura ter hoogte van Schapenstraat N°180 en Schapenstraat N°124. Dit ophaalpunt zal gesignaleerd worden met een bord & nadarhekkens. Hier kunnen jullie al jullie vuilnis plaatsen voor ophaling.

Gepubliceerd op vr 22 jan 2021