Gemeente Gemeente Lennik

Werken in Lennik

In dit nieuwsbericht krijg je wekelijks een update van gewijzigde verkeer-parkeersituaties, hinder die je kan ondervinden in of werken die plaatsvinden op grondgebied Lennik.
 • werken Luitenant Jacopsstraat

Van maandag 22/5 tem vrijdag 26/5 zal de Luitenant Jacopsstraat ter hoogte van huisnummer 112 afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

Een aannemer dient een dringende interventie uit te voeren aan de waterleiding.

Voetgangers en fietsers hebben steeds doorgang. Gemotoriseerd verkeer dient een omleiding te volgen.

 • Fluvius plant belangrijke nutswerken langs N285 Assesteenweg vanaf juni 2023

Netbedrijf Fluvius start vanaf 1 juni 2023 belangrijke nutswerken langs de N285 Assesteenweg, vanaf het transformatorstation van Elia, langsheen de N8 Ninoofsesteenweg in Eizeringen, tot aan het industrieterrein in Ternat ter hoogte van het afrittencomplex met de E40.
 
Via de nutswerken, die worden uitgevoerd door aannemer Waas-Tech, versterkt en vernieuwt Fluvius de elektriciteitsnetten in de regio. Verouderde delen van het elektriciteitsnet worden vervangen en waar nodig worden nieuwe of zwaardere kabels aangelegd.
 
Alle info rond de impact van deze werken en omleidingen lees je op https://www.lennik.be/fluvius-plant-belangrijke-nutswerken-langs-n285-assesteenweg 
 • Asfalteringswerken op N282 geven centrum Lennik mooie opknapbeurt

Naar aanleiding van het plaatsen van nieuwe asfalt op de Alfred Algoetstraat zal de doortocht door Lennik centrum in augustus belemmerd zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant deze zomer over een afstand van 400 meter grote asfalteringswerken in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik op de Alfred Algoetstraat (N282).

Het wegdek, dat aan een opknapbeurt toe is, wordt vanaf het kruispunt met de Gustaaf Van der Steenstraat tot en met het kruispunt met de Frans Van der Steenstraat en de Kroonstraat volledig vernieuwd.

Eind juni/begin juli zal er gestart worden met kleine en voorbereidende werken welke weinig of geen verkeershinder teweegbrengen. Het opbreken en heraanleggen van het wegdek zelf staat in augustus op de planning.

Zodra er een aannemer is aangesteld en de omleidingen en fasering opgesteld zijn, communiceert gemeente Lennik hierover via de gemeentelijke kanalen. Updates zijn te allen tijde te lezen op https://wegenenverkeer.be/lennik.

 • Veilige fietspaden Assesteenweg

Wegen en Verkeer legt veilige fietspaden aan op de Assesteenweg (N285) in Ternat. Er wordt gewerkt van aan de Nattestraat tot net voor de Vianestraat (ter hoogte van het Schrijvershof), een stuk van ruim 1,5 kilometer.

Daarnaast maakt Wegen en Verkeer met enkele ingrepen het kruispunt van de Assesteenweg (N285) met de Kraanstraat ook veiliger voor alle weggebruikers. 

Deze werken hebben een invloed op het doorgaand verkeer van Lennik naar Ternat/Roosdaal/Asse. Alle actuele hinder en omleidingen kan je consulteren via
https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-veilige-fietspaden-langs-assesteenweg en https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassingen-aan-kruispunt-kraanstraat


 • Collector Neerpedebeek - Projectnummer: 99251 


  Vrijdag 1 oktober 2021 is de aannemer van Aquafin gestart met de voorbereidingen van de rioleringswerken in de Waterhoflaan, de Kruiskouterstraat, de Bossuitstraat en de Rosweg. 

  Door de maatregelen ter bestrijding van het Covid19 virus was Aquafin genoodzaakt een
  uitgebreide infobrief te verspreiden in plaats van de gebruikelijke infoavond net voor de start van de werken te organiseren.

  Waarom deze werken?
  Deze werken hebben als doel om de derde, en tevens laatste fase, van de sanering van de Neerpedebeek te realiseren. Deze waterloop stroomt ter hoogte van het project doorheen biologisch zeer waardevolle gebieden. Door een aantal lozingspunten van vuil water op de beek is deze echter nog steeds zwaar verontreinigd.

  Een eerste belangrijk lozingspunt is dit van het Olmenpark. Het vuile water van de wijk zal na de werken verzameld worden in een pompstation vanwaar het opgepompt zal worden naar een bestaand rioleringsstelsel in de Rosweg, richting een zuiveringsinstallatie.

  Een tweede lozingspunt wordt gevormd door de huizen in de Bossuitstraat en de
  Zwijnenbergstraat, aan de andere kant van de beek. Het pompstation dat nu gebouwd zal worden, is ontworpen om ook het vuile water van deze woningen in de toekomst op te vangen.

  Meer informatie
  Bij de aanvang van de werken zal Aquafin je duidelijk informeren over onder meer de timing en de fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van jouw woning.

  In de bijlage of op www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werkenwe/99251 kan je alle documenten (5) van Aquafin terugvinden. 

  Vragen?
  De gemeente heeft geen aandeel in deze werken en is hierbij niet betrokken.
  Voor al je vragen i.v.m. deze werken, kan je terecht op het Aquafin Contactcenter:
  • Bel 03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
  • Mail contact@aquafin.be
Gepubliceerd op ma 22 mei 2023