Gemeente Gemeente Lennik

Werken in Lennik

In dit nieuwsbericht krijg je wekelijks een update van gewijzigde verkeer-parkeersituaties, hinder die je kan ondervinden in of werken die plaatsvinden op grondgebied Lennik.
 • Vernieuwen straatkolk Alfred Algoetstraat

  Op maandag 28 november start de firma ABOG met het vernieuwen van de gietijzeren straatkolk op de Alfred Algoetstraat ter hoogte van het kruispunt met de Gustaaf Van der Steenstraat.

  Het verkeer zal geregeld worden via tijdelijke driekleurige verkeerslichten. Dit zowel voor het doorgaand verkeer op de Alfred Algoetstraat als het verkeer komende van de Gustaaf Van der Steenstraat.

  De totale duur van de werken is maximum 5 dagen, dus van maandag 28 november 2022 tot en met vrijdag 2 december en zullen dagelijks aanvangen plaatsvinden tussen 7 uur en 18 uur.

  De werken worden uitgevoerd in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

  Bewonersbrief in bijlage.
 • Jaarmarkt Lennik - zaterdag 26/11

  De activiteiten vinden vnl. plaats in het Vetkot, rondom het A. Masiusplein, op de Markt, in de Dekenij, H. Ghijselenstraat, K. Keymolenstraat en in de Schepenbank. Op deze dag zullen er dan ook diverse verkeersmaatregelen ingevoerd worden. 

  Het hele overzicht van maatregelen vind je terug in de bewonersbrief in bijlage.

 • Werken Schapenstraat van 14/11 tem 5/12

  Wegens een wijziging in de planning zullen de werken aan de Schapenstraat een weekje later starten dan voorzien (14/11 i.p.v. 7/11).

  De firma BESIX gaat bijkomende werken uitvoeren op de Schapenstraat ter hoogte van de Molenweg.

  Tijdens de werken zal één rijstrook en het fietspad ingenomen worden.

  Doorgaand verkeer in beide richtingen blijft steeds mogelijk via lichten gestuurde voorrangsregeling. Enige vertraging is dus steeds mogelijk.

 • Veilige fietspaden Assesteenweg

Wegen en Verkeer legt veilige fietspaden aan op de Assesteenweg (N285) in Ternat. Er wordt gewerkt van aan de Nattestraat tot net voor de Vianestraat (ter hoogte van het Schrijvershof), een stuk van ruim 1,5 kilometer.

Daarnaast maakt Wegen en Verkeer met enkele ingrepen het kruispunt van de Assesteenweg (N285) met de Kraanstraat ook veiliger voor alle weggebruikers. 

Deze werken hebben een invloed op het doorgaand verkeer van Lennik naar Ternat/Roosdaal/Asse. Alle actuele hinder en omleidingen kan je consulteren via
https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-veilige-fietspaden-langs-assesteenweg en https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassingen-aan-kruispunt-kraanstraat


 • Collector Neerpedebeek - Projectnummer: 99251 


  Vrijdag 1 oktober 2021 is de aannemer van Aquafin gestart met de voorbereidingen van de rioleringswerken in de Waterhoflaan, de Kruiskouterstraat, de Bossuitstraat en de Rosweg. 

  Door de maatregelen ter bestrijding van het Covid19 virus was Aquafin genoodzaakt een
  uitgebreide infobrief te verspreiden in plaats van de gebruikelijke infoavond net voor de start van de werken te organiseren.

  Waarom deze werken?
  Deze werken hebben als doel om de derde, en tevens laatste fase, van de sanering van de Neerpedebeek te realiseren. Deze waterloop stroomt ter hoogte van het project doorheen biologisch zeer waardevolle gebieden. Door een aantal lozingspunten van vuil water op de beek is deze echter nog steeds zwaar verontreinigd.

  Een eerste belangrijk lozingspunt is dit van het Olmenpark. Het vuile water van de wijk zal na de werken verzameld worden in een pompstation vanwaar het opgepompt zal worden naar een bestaand rioleringsstelsel in de Rosweg, richting een zuiveringsinstallatie.

  Een tweede lozingspunt wordt gevormd door de huizen in de Bossuitstraat en de
  Zwijnenbergstraat, aan de andere kant van de beek. Het pompstation dat nu gebouwd zal worden, is ontworpen om ook het vuile water van deze woningen in de toekomst op te vangen.

  Meer informatie
  Bij de aanvang van de werken zal Aquafin je duidelijk informeren over onder meer de timing en de fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van jouw woning.

  In de bijlage of op www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werkenwe/99251 kan je alle documenten (5) van Aquafin terugvinden. 

  Vragen?
  De gemeente heeft geen aandeel in deze werken en is hierbij niet betrokken.
  Voor al je vragen i.v.m. deze werken, kan je terecht op het Aquafin Contactcenter:
  • Bel 03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
  • Mail contact@aquafin.be
Gepubliceerd op ma 28 nov 2022