Gemeente Gemeente Lennik

Werken in Lennik

In dit nieuwsbericht krijg je wekelijks een update van hinder die je kan ondervinden in of werken die plaatsvinden op grondgebied Lennik.
 • Vernieuwen voegvullingen tussen betonplaten rijweg Lombeeksesteenweg en Negenbundersstraat
  Vanaf maandag 18 oktober t.e.m. 29 oktober 2021 vernieuwt de firma Mobilmat de voegvullingen op de Lombeeksesteenweg en de Negenbunderstraat.

  De firma vraagt om eventuele obstakels die op de rijweg en weggoot geplaatst zijn, weg te nemen tegen uiterlijk 17/10. Vanaf 18/10 gaat de firma Mobilmat de voegen tussen de betonnen elementen uitblazen, oude voegmassa verwijderen en de voegen
  opnieuw opgieten met warme voegvullingsmassa om deze waterdicht en zo lang mogelijk onkruidvrij te houden.

  Tijdens deze werken vraagt de aannemer om niet op de Lombeeksesteenweg en Negenbundersstraat te parkeren tussen 7 en 17.30 uur en de wagen, indien mogelijk, in de garage of zijstraat te plaatsen om beschadigingen te voorkomen door wegvliegend zand en/of steentjes.

  Wanneer de voegvullingsmassa voor jouw oprit is aangebracht, wordt gevraagd een half uur te wachten alvorens deze met je voertuig te overrijden, zodat deze voldoende kan afkoelen en uitharden.

  Deze werken zijn onderhevig aan de weersomstandigheden en zullen verschuiven
  bij eventueel slecht weer.
   

  Deze werken hebben volgende verkeersmaatregelen als gevolg:
  Negenbunderstraat:
  hier wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf het rondpunt (Kroonstraat – Joseph Van den Bosschestraat) in de richting van de Assesteenweg. Omleiding voorzien voor het verkeer komend van uit de richting van Ternat en Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek via de Assesteenweg en Joseph Van den Bosschestraat
   

  Lombeeksesteenweg:
  doorgaand verkeer steeds mogelijk (beurtelings verkeer) • Collector Neerpedebeek fase 3 - Projectnummer: 99251 
  Vrijdag 1 oktober 2021 is de aannemer van Aquafin gestart met de voorbereidingen van de rioleringswerken in de Waterhoflaan, de Kruiskouterstraat, de Bossuitstraat en de Rosweg. 

  Door de maatregelen ter bestrijding van het Covid19 virus was Aquafin genoodzaakt een
  uitgebreide infobrief te verspreiden in plaats van de gebruikelijke infoavond net voor de start van de werken te organiseren.

  Waarom deze werken?
  Deze werken hebben als doel om de derde, en tevens laatste fase, van de sanering van de Neerpedebeek te realiseren. Deze waterloop stroomt ter hoogte van het project doorheen biologisch zeer waardevolle gebieden. Door een aantal lozingspunten van vuil water op de beek is deze echter nog steeds zwaar verontreinigd.

  Een eerste belangrijk lozingspunt is dit van het Olmenpark. Het vuile water van de wijk zal na de werken verzameld worden in een pompstation vanwaar het opgepompt zal worden naar een bestaand rioleringsstelsel in de Rosweg, richting een zuiveringsinstallatie.

  Een tweede lozingspunt wordt gevormd door de huizen in de Bossuitstraat en de
  Zwijnenbergstraat, aan de andere kant van de beek. Het pompstation dat nu gebouwd zal worden, is ontworpen om ook het vuile water van deze woningen in de toekomst op te vangen.

  Meer informatie
  Bij de aanvang van de werken zal Aquafin je duidelijk informeren over onder meer de timing en de fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van jouw woning.

  In de bijlage of op www.aquafin.be/Particulieren/Waar-werkenwe/99251 kan je alle documenten (5) van Aquafin terugvinden. 

  Vragen?
  De gemeente heeft geen aandeel in deze werken en is hierbij niet betrokken.
  Voor al je vragen i.v.m. deze werken, kan je terecht op het Aquafin Contactcenter:
  • Bel 03 450 45 45 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
  • Mail contact@aquafin.be
 • inventarisatie riolerings- en grachtenstelsel

  Vanaf eind april zal GlobeZenit in opdracht van Fluvius de opmetingen starten in het kader van de inventarisatie van het riolerings- en grachtenstelsel. Hierbij worden inspectieputten, in- en uitlaten en hydraulische structuren zowel boven- als ondergronds opgemeten. Dit alles gebeurt om een hydraulisch model op te maken van gans de gemeente Lennik.

  Deze werken zullen weinig tot geen hinder veroorzaken en duren tot uiterlijk 31/12/2021. Het grootste deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de periode mei tot en met augustus.

  Bij elk deksel zal een tijdelijk nummer aangebracht worden met biologisch afbreekbare verf dat na verloop zal verdwijnen.

 • Vanaf 3 november 2020 zal aannemer Besix Infra in opdracht van de gemeente Roosdaal, Riopact en Aquafin starten met de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat, Jozef Jansstraat, Molenkauter en een stukje van de Daalbeekstraat.

  Doorgaand verkeer op het traject Lennik-Pamel wordt in beide rijrichtingen omgelegd via de Ninoofsesteenweg (N8) en Assesteenweg (N285), dit betekent met de wagen 3 minuten of 2,5 km extra reistijd (berekend via googlemaps - Belle Alliance tot kruispunt N285/Negenbunderstraat 3,9 km via K. Albertstraat versus 6,4 km via N8 en N285)

  Deze werken zullen uitgevoerd worden in verschillende fases en zullen 13 maanden duren tot einde 2021. Alle info over deze werken kan je hier nalezen.

Gepubliceerd op di 19 okt 2021