Gemeente Gemeente Lennik

Winkels, handelszaken en markten

Supermarkten

  • Supermarkten blijven open, maar de toegang ertoe zal op een gecontroleerde manier gebeuren.
    In de mate van het mogelijke wordt gevraagd om alleen te winkelen.
  • Er wordt er maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt aanwezig mag zijn vastgelegd: maximaal 1 klant per 10 vierkante meter gedurende maximaal 30 minuten. Op die manier kan je steeds een veilige afstand van 1,5 meter bewaren (i.e. de lengte van een winkelkarretje).
  • Winkels mogen geen kortingsacties of solden doen.
  • Ook in kleinere voedingswinkels en apotheken dient er een actief wachtrijbeheer ingevoerd te worden zodanig dat een veilige afstand (1,5m) kan gegarandeerd worden.

Doe-het-zelfwinkels en tuincentra

Om de maatregelen ietwat draaglijker te maken werd tijdens de Nationale Veiligheidsraad op 15 april beslist dat doe-het-zelfwinkels en tuincentra opnieuw kunnen openen, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. Beperk ook hiervoor je verplaatsingen tot het uiterst essentiële.

Stoffen- en garenwinkels

Stoffen- en garenwinkels kunnen hun deuren terug openen vanaf 4 mei.

Niet essentiële winkels en handelszaken

Op 11 mei mogen de winkels heropenen. Deze heropening zal - net als altijd - moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels:

Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.

  • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
  • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden. Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

Bij (her)opening van uw winkel wordt er van u verwacht dat u zelf een werkwijze op basis van de richtlijnen uit de generieke gids uitwerkt en op papier zet. Hiervoor kan u het modelformulier gebruiken. Dit document dient u ter beschikking te stellen bij een eventuele controle.
Zo kan u aantonen dat u heeft nagedacht over hoe u de regels inzake social distance en hygiëne wil handhaven. 

Uitgangspunt hierbij blijft het respecteren van de regels inzake hygiëne en social distance. De generieke gids voor bedrijven en de sectoriële protocollen vormen in deze het belangrijkste kader en hulpmiddel: 

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te-gaan?fbclid=IwAR2N7inaAoA-2pDMGQpQZmtvkAbuZ_8YoH2n2GgZz3ETuWuU3seAb4LvVRY

Contactberoepen (kappers, schoonheidspecialisten...)

Contactberoepen mogen vanaf 18 mei hun activiteiten hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.

Nachtwinkels

Nachtwinkels mogen vanaf het openingsuur tot 22 uur open blijven. Hierbij dienen de regels van social distancing (1.5m) gevold te worden en dit zowel in als rond de winkel.
 

Markten

Vanaf dinsdag 19 mei mag de wekelijkse markt in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik opnieuw plaatsvinden. Tegelijk zal ook onze wekelijkse marktbus vanaf dinsdag opnieuw ingelegd worden.

Om de veiligheid van iedereen te garanderen is er in overleg met de marktkramers en op basis van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad een circulatieplan opgemaakt. Zo zal het volledige marktplein nu autovrij worden om zoveel mogelijk plaats tussen de kramen mogelijk te maken. Zoals opgelegd, zal er eveneens slechts één in- en één uitgang voorzien worden. Bezoekers van de markt volgen verplicht het éénrichtingsverkeer. Voor elk marktkraam is er een klantenzone waarin een maximum aantal klanten worden toegelaten. Marktkramers dragen verplicht een mondmasker en noch voeding, noch drank mogen geconsumeerd worden op de markt. Zowel bij de in- als de uitgang wordt een standje voorzien waar bezoekers hun handen kunnen ontsmetten. We raden bezoekers aan een mondmasker te dragen, het gezicht niet aan te raken en voor en na het marktbezoek grondig de handen te wassen.

Vanaf zaterdag 23 mei heropent vervolgens de boerenmarkt in Gaasbeek. Ook hiervoor werken we aan een circulatieplan dat waakt over de richtlijnen inzake social distance en hygiëne.