Gemeente Gemeente Lennik

workshop inrichting speelbos

Voor de inrichting van het recent aangekocht speelbos in het centrum van Lennik richt het gemeentebestuur zich tot alle inwoners, de verschillende verenigingen en adviesraden. Beslis mee en kom op donderdag 9 mei om 20 uur naar de workshop in jeugdhuis Qw1i.

De gemeente Lennik heeft met de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Overheid 2 terreinen aangekocht om de komende jaren in te richten als speelbos. Voor de inrichting richt het gemeentebestuur zich tot alle inwoners, de verschillende verenigingen en adviesraden. Beslis mee en kom op donderdag 9 mei om 20 uur naar de workshop in jeugdhuis Qw1i. Samen werken we aan bijkomend toegankelijk groen en een heus speelbos in het centrum van Lennik.

De in te richten terreinen zijn gelegen langs de Alfred Algoetstraat tussen het waterbufferbekken en de parking van de sporthal. 50% van de aankoopsom krijgt het gemeentebestuur terugbetaald via subsidies van de Vlaamse Overheid. Graag luisteren we donderdag 9 mei naar jouw ideeën zodat het een leuke spel- en ontmoetingsplaats kan worden middenin de natuur. We willen tot een gedragen visie komen over het inrichten van het speelbos waarbij er voldoende aandacht wordt besteed aan natuurbehoud en ontwikkeling, maar er ook voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn. Wens je graag deel te nemen aan een workshop inrichting speelbos? Kom dan op donderdag 9 mei om 20 uur naar het overlegmoment in het jeugdhuis Alfred Algoetstraat 77 in Lennik.

Gepubliceerd op do 09 mei 2019